زگیل - Warts

نام بیماری
زگیل
نام انگلیسی
Warts
تعریف

زگیل ها برجستگی های کوچک پوستی هستند که اغلب بر روی دست ها و انگشتان رشد می کنند. در هنگام لمس زبر بوده و نمایی از لکه های ریز سیاه دارند –گاهی دانه نامیده شده- که عروق کوچک لخته شده می باشند.

زگیل های معمولی عمدتاً به دلیل ویروس ایجاد می شوند و با تماس انتقال می یابند. کودکان، نوجوانان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مستعد ابتلا به آن هستند. زگیل های معمولی اغلب اوقات به خودی خود برطرف می شوند، امّا بیشتر افراد اقدام به حذف و برداشتن آن می نمایند زیرا آن ها را مزاحم و خجالت آور می دانند.

پیشگیری

با جلوگیری از آلودگی مجدد می توانید خطر ابتلا یا گسترش زگیل را محدود نمایید. مثال ها شامل موارد زیر می شود:

  • ناخن هایتان را نجوید. زگیل ها معمولاً بر روی پوست های آسیب دیده رشد می کنند. جویدن پوست اطراف ناخن هایتان راه نفوذ ویروس را فراهم می کنند.
  • با دقت پیرایش نمایید. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس، نواحی زگیل دار را شانه یا اصلاح نکنید. اگر زگیل را لمس کردید، سریعاً و با دقت دست هایتان را بشویید.
  • وسایل شخصی تان را جداگانه نگه دارید. ویروس زگیل می تواند سوهان ناخن یا سنگ پا استفاده شده برای کاهش انداره زگیل را آلوده کند. بنابراین سعی کنید این اجسام با سایر نقاط بدن تان تماس نداشته باشند.
  • زگیل ها را دست کاری نکنید، زیرا باعث پخش شدن ویروس می شود. بدین منظور می توانید با پوشاندن زگیل با باندهای چسب دار احتمال دست کاری آن را کم نمایید.
  • دست هایتان را خشک نگاه دارید. کنترل زگیل ها در محیط مرطوب دشوار است.

پزشکان مرتبط