دیابت نوع 1 - Type 1 diabetes

نام بیماری
دیابت نوع 1
نام انگلیسی
Type 1 diabetes
تعریف

دیابت نوع 1، که به عنوان دیابت نوجوانان و یا دیابت وابسته به انسولین شناخته شده است، یک بیماری مزمن است که در آن پانکراس (لوزالمعده) یا انسولین تولید نمی کند و یا به میزان کمی انسولین تولید می کند. انسولین هورمونی است که جهت ورود قند (گلوکز) به داخل سلول ها به منظور تولید انرژی مورد نیاز است. نوع شایع تر دیابت، دیابت نوع 2، زمانی رخ می دهد که بدن نسبت به انسولین مقاوم می شود و یا به میزان کافی انسولین تولید نمی شود.
عوامل متعددی از جمله ژنتیک و نیز مواجه با برخی از ویروس های خاص در ایجاد دیابت نقش دارند. اگرچه دیابت نوع 1 به طور معمول در دوران کودکی و نوجوانی بروز می کند، اما ممکن است در دوران بزرگسالی نیز آغاز گردد.

پزشکان مرتبط