یائسگی: 3 مطلب
مرتب سازی
21 تیر 1399
طبق گزارش موسسه ملی سلامت امریکا نیمی از زنان در دوران یائسگی فیبروئید رحم دارند. فیبروئید تومور غیر...
28 دی 1398
متوسط سن یائسگی طبیعی 51 سالگی است. با این حال به دلایل متعددی از جمله عوامل ژنتیکی، بیماری و یا اعم...
27 دی 1398
یائسگی چیست؟ یائسگی پایان همیشگی دوران قاعدگی است. یائسگی بیماری نیست اما میتواند تاثیر زیادی بر...