هیپوگلیسمی: 1 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
هیپوگلیسمی که قند خون پایین نیز نامیده می شود، زمانی روی می دهد که گلوکز خون از سطح طبیعی پایین تر ب...