فشار خون: 2 مطلب
مرتب سازی
29 دی 1398
مطالعات جدید نشان میدهند برای درمان فشار خون بالا، هر چه کمتر بهتر است. این مطالعه که به علت بدیهی ب...
29 دی 1398
فشار خون بالا علاوه بر بیماری های قلبی و کلیوی، می تواند بر بینایی نیز تأثیر گذاشته و به بیماری های...