شکستگی: 1 مطلب
مرتب سازی
27 خرداد 1399
به استخوان های انگشت فالانکس (phalanges) گفته میشود. همه انگشتهای دست سه فالانکس دارند به جز شست که...
ایران هرنی