زینک: 1 مطلب
مرتب سازی
29 دی 1398
روی (zinc) یکی از فلزات گروه 12 جدول تناوبی است. زینک به لحاظ بیولوژیکی اهمیت فوق العاده ای برای گیا...