خواب: 3 مطلب
مرتب سازی
14 اردیبهشت 1399
اگر صبح هنگام که بیدار میشوید احساس میکنید دهانتان خشک است، احتمالا در طول شب با دهان باز می خوابید....
28 دی 1398
خواب را می توان به دو نوع تقسیم کرد : خواب (با تحریکات سریع چشم/ REM) و خواب (بدون تحریکات چشم/ NREM...
28 دی 1398
کابوس شبانه و وحشت شبانه در کودکان کم سن امری شایع است اما لرزش شبانه یا پرش عضلات در خواب (Night Tr...
ایران هرنی