تالاسمی: 1 مطلب
مرتب سازی
29 دی 1398
تالاسمی یک ناهنجاری خونی وراثتی است که با تعداد پایین هموگولوبین در بدن تعریف می شود. این ناهنجاری ب...