ادرار: 2 مطلب
مرتب سازی
29 دی 1398
هماچوری اصطلاحی است که در مورد وجود خون در ادرار به کار می رود. ممکن است در ادرار خون در دو حالت وجو...
29 دی 1398
پروتئین در ادرار یعنی وجود مقادیر غیرطبیعی و بالای پروتئین در نمونه ادرار فرد. آزمایش ادرار وجود موا...