لیست بیمارستان های ثبت شده :
بیمارستان آبان Aban Hospital .1
بیمارستان آپادانا Apadana Hospital .2
بیمارستان آپادانا اهواز Apadana Hospital-Ahvaz .3
بیمارستان آتیه Atieh Hospital .4
بیمارستان آذربایجان ارومیه .5
بیمارستان آراد Arad Hospital .6
بیمارستان آرتا اردبیل Arta Hospital- Ardebil .7
بیمارستان آرش Arash Hospital .8
بیمارستان آریا Aria Hospital .9
بیمارستان آریا اهواز Aria Hospital-Ahvaz .10
بیمارستان آریا رشت Arya Hospital-Rasht .11
بیمارستان آریا مشهد Aria Hospital - Mashhad .12
بیمارستان آزادی ( روانپزشکی) Azadi Hospital-Psychiatry .13
بیمارستان آزادی Azadi Hospital .14
بیمارستان آسیا Asia Hospital .15
بیمارستان آل جلیل آق قلا Aljalil Hospital-Aghghala .16
بیمارستان آیت الله بهاری بهار Ayatollah Bahari Hospital- Bahar .17
بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم Ayatollah Khatami Hospital-Khatam .18
بیمارستان آیت الله خوانساری اراک Ayatollah Khansari Hospital- Arak .19
بیمارستان آیت الله روحانی بابل Ayatollah Rohani Hospital-Babol .20
بیمارستان آیت الله طالقانی Ayatollah Taleghani Hospital .21
بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس Ayatollah Taleghani Hospital-Chalous .22
بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند Ayatollah Alimoradian Hospital- Nahavand .23
بیمارستان آیت الله کاشانی Ayatollah Kashani Hospital .24
بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان Ayatollah Kashani Hospital-Esfahan .25
بیمارستان آیت الله کاشانی بافت Ayatollah Kashani Hospital- Baft .26
بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت Ayatollah Kashan .27
بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد Ayatollah Kashani Hospital-Shahrekord .28
بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان Ayatollah Kashani Hospital- Kerman .29
بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم Ayatollah Golpayegani Hospital-Qom .30
بیمارستان آیت الله مدنی گناباد Ayatollah Madani Hospital- Gonabad .31
بیمارستان آیت الله نبوی دزفول Ayatollah nabavi Hospital- Dezfool .32
بیمارستان آیت اله مدنی خرم آباد Ayatollah Madani Hospital- Khorram Abad .33
بیمارستان آیت اله موسوی زنجان Ayatollah Musavi Hospital-Zanhjan .34
بیمارستان ابن سینا Ebnesina Hospital .35
بیمارستان ابن سینا بندرعباس Ebnesina Hospital-Bandarabbas .36
بیمارستان ابن سینا دلفان Ebne Sina Hospital- Delfan .37
بیمارستان ابن سینا شیراز Ebne Sina Hospital- Shiraz .38
بیمارستان ابن سینا مشهد Ebne Sina Hospital- Mashhad .39
بیمارستان ابوذر اهواز Abuzar Hospital- Ahvaz .40
بیمارستان اتـــیــــــه همدان Atieh Hospital- Hamedan .41
بیمارستان احمدنژاد کتالم رامسر Ahmadnejad Hospital-Ramsar .42
بیمارستان احمدیه اصفهان Ahmadieh Hospital-Esfahan .43
بیمارستان اختر Akhtar Hospital .44
بیمارستان اخوان کاشان Akhavan Hospital-Kashan .45
بیمارستان ارتش 501 .46
بیمارستان ارتش 502 .47
بیمارستان ارتش 503 .48
بیمارستان ارتش 504 .49
بیمارستان ارتش 505 .50
بیمارستان ارتش 506 .51
بیمارستان ارجمند کرمان Arjmand Hospital- Kerman .52
بیمارستان اردیبهشت شیراز Ordibehesht Hospital- Shiraz .53
بیمارستان ارس پارس آباد Aras Hospital- Pars Abad .54
بیمارستان اروند اهواز Arvand Hospital - Ahvaz .55
بیمارستان اروند اهواز Arvand Hospital-Ahvaz .56
بیمارستان استاد شهریار بستان آباد Ostad Shariar Hospital- Bostan Abad .57
بیمارستان اصفهان کلینیک Esfahan clinic Hospital .58
بیمارستان اعصاب و روان فجر تبریز Fadjr Hospital- Tabriz .59
بیمارستان اعصاب و روان شیراز Asab o Ravan Hospital- Shiraz .60
بیمارستان افشار یزد Afshar Hospital-Yazd .61
بیمارستان افضلی پور کرمان Afzali Pour Hospital- Kerman .62
بیمارستان افلاطونیان بم Aflatoonian Hospital- Bam .63
بیمارستان اقبال Eghbal Hospital .64
بیمارستان اکبــاتــــان همدان Ekbatan Hospital- Hamedan .65
بیمارستان البرز Alborz Hospital .66
بیمارستان البرز کرج Alborz hospital - Karaj .67
بیمارستان الزهرا اصفهان Alzahra Hospital-Esfahan .68
بیمارستان الزهرا تبریز Azzahra Hospital-Tabriz .69
بیمارستان الزهرا رشت Ahzahra Hospital-Rasht .70
بیمارستان الزهرا زاهدان Azzahra Hospital - Zahedan .71
بیمارستان الزهرا گیلانغرب Alzahra Hospital-Gilanegharb .72
بیمارستان الغدیر Alghadir Hospital .73
بیمارستان الوند Alvand Hospital .74
بیمارستان الهادی شوشتر Alhadi Hospital - shushtar .75
بیمارستان ام البنین مشهد Ommolbanin Hospital- Mashhad .76
بیمارستان ام لیلا بندرعباس Omeleila Hospital-Bandarabbas .77
بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز Imam Jafare Sadegh ospital- Aligoodarz .78
بیمارستان امام جعفر صادق میبد Imam Sadegh Hospital-Meybod .79
بیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد Imam Jafar Sadegh Hospital- Hashtgerd .80
بیمارستان امام جعفرصادق پاسارگاد Imam Jafare Sadegh Hospital- Pasargad .81
بیمارستان امام حسن فامنین Imam Hasan Hospital- Famenin .82
بیمارستان امام حسن مجتبی داراب Imam Hassan Mojtaba Hospital- Darab .83
بیمارستان امام حسن مجتبی فومن Imam Hasan Hospital-Fouman .84
بیمارستان امام حسن نظرآباد Imam Hasan Hospital- Nazarabad .85
بیمارستان امام حسین آرادان Imam Hosein Hospital_ Aradan .86
بیمارستان امام حسین Imam Hosein Hospital .87
بیمارستان امام حسین بیجار Imam Hosein Hospital-Bijar .88
بیمارستان امام حسین زنجان Imam Hosein Hospital- Zanjan .89
بیمارستان امام حسین سپیدان Imam hosein Hospital- Sepidan .90
بیمارستان امام حسین شاهرود Imam Hosein Hospital- Shahrood .91
بیمارستان امام حسین کرج Imam Hosein Hospital- Karak .92
بیمارستان امام حسین گلپایگان Imam Hosein Hospital-Golpayegan .93
بیمارستان امام حسین مشهد Imam Hosein Hospital- Mashhad .94
بیمارستان امام حسین ملایر Imam Hosein Hospital- Malayer .95
بیمارستان امام حسین هشترود Imam Hosein Hospital- Hashtrood .96
بیمارستان امام خمینی (پلدشت) ماکو Imam Khomeini Hospital- Makoo .97
بیمارستان امام خمینی (قره ضیاالدین) خوی Imam Khomeini Hospital- Khoy .98
بیمارستان امام خمینی آباده Imam Khomeini Hospital _ Abadeh .99
بیمارستان امام خمینی اراک Imam Khomeini Hospital- Arak .100
بیمارستان امام خمینی اردبیل Imam Khomeini Hospital- Ardebil .101
بیمارستان امام خمینی ارومیه Imam Khomeini Hospital- Orumieh .102
بیمارستان امام خمینی اسکو Imam Khomeini Hospital- Osku .103
بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب Imam Khomeini Hospital-Islamabadegharb .104
بیمارستان امام خمینی ایلام Imam Khomeini Hospital-Ilam .105
بیمارستان امام خمینی Imam Khomeini Hospital .106
بیمارستان امام خمینی بروجرد Imam Khomeini Hospital- Borujerd .107
بیمارستان امام خمینی بناب Imam Khomeini Hospital- Bonab .108
بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن Imam Khomeini Hospital-Bandar Torkaman .109
بیمارستان امام خمینی بهشهر Imam Khomeini Hospital-Behshahr .110
بیمارستان امام خمینی بیله سوار Imam Khomeini Hospital- Bileh Savar .111
بیمارستان امام خمینی پارس آباد Imam Khomeini Hospital- Pars Abad .112
بیمارستان امام خمینی پیرانشهر Imam Khomeini Hospital- Piranshahr .113
بیمارستان امام خمینی تبریز Imam Khomeini Hospitaal - Tabriz .114
بیمارستان امام خمینی خلخال Imam Khomeini Hospital-Khalkhal .115
بیمارستان امام خمینی خمین Imam Khomeini Hospital- Khomein .116
بیمارستان امام خمینی درگز Imam Khomeini Hospital- Dargaz .117
بیمارستان امام خمینی دهدشت Imam Khomeini Hospital-Dahdasht .118
بیمارستان امام خمینی دیوان دره Imam Khomeini Hospital-Divandareh .119
بیمارستان امام خمینی زابل Imam Khomeini Hospital- Zabol .120
بیمارستان امام خمینی ساری Imam Khomeini Hospital-Sari .121
بیمارستان امام خمینی سراب Imam khomeini Hospital-Sarab .122
بیمارستان امام خمینی سردشت Imam Khomeini Hospital- Sardasht .123
بیمارستان امام خمینی سقز Imam Khomeini Hospital-Saghez .124
بیمارستان امام خمینی سنقر Imam Khomeini Hospital-Songhor .125
بیمارستان امام خمینی شبستر Imam Khomeini Hospital - Shabestar .126
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا Imam Khomeini Hospital-Someesara .127
بیمارستان امام خمینی عجبشیر Imam Khomeini Hospital-Ajabshir .128
بیمارستان امام خمینی فریدنکنار Imam Khomeini Hospital-Fereidounkenar .129
بیمارستان امام خمینی فریمان Imam Khomeini Hospital- Fariman .130
بیمارستان امام خمینی فلاورجان Imam Khomeini Hospital-Flaverjan .131
بیمارستان امام خمینی فیروزکوه Ima Khomeini Hospital- Firoozkooh .132
بیمارستان امام خمینی کرمانشاه Imam Khomeini Hospital-Kermanshah .133
بیمارستان امام خمینی کلیبر Imam Khomeini Hospital- Keleybar .134
بیمارستان امام خمینی کنگان Imam Khomeini Hospital- Kangan .135
بیمارستان امام خمینی مسجدسلیمان Imam Khomeini Hospital-MasjedSoleyman .136
بیمارستان امام خمینی نقده Imam Khomeini Hospital- Naghade .137
بیمارستان امام خمینی نور Imam Khomeini Hospital-Noor .138
بیمارستان امام خمینی نیک آباد (اصفهان) Imam Khomeini Hospital-Nikabad .139
بیمارستان امام خمینی(ره) کوهدشت Imam Khomeini Hospital- Koohdasht .140
بیمارستان امام خمینی(ره) آبادان Imam Khomeini Hospital_Abadan .141
بیمارستان امام خمینی(ره) آبادان Imam Khomeini Hospital- Abadan .142
بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان Imam Khomeini Hospital- Estahban .143
بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز Imam Khomeini Hospital- Ahvaz .144
بیمارستان امام خمینی(ره) Imam Khomeini Hospital-Esfarayen .145
بیمارستان امام خمینی(ره) پل دختر Imam Khomeini Hospital- Pol Dokhtar .146
بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت Imam Khomeini Hospital- Jiroft .147
بیمارستان امام خمینی(ره) رامهرمز Imam Khomeini Hospital_ Ramhormoz .148
بیمارستان امام خمینی(ره) سپیددشت Imam Khomeini Hospital- Sepiddasht .149
بیمارستان امام خمینی(ره) سلسله Imam Khomeini Hospital- Selseleh .150
بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان Imam Khomeini Hospital-Shirvan .151
بیمارستان امام خمینی(ره) کرج Imam Khomeini Hospital- KAraj .152
بیمارستان امام خمینی(ره) گرمسار Imam Khomeini Hospital- Garmsar .153
بیمارستان امام خمینی(ره) محلات Imam Khomeini Hospital- Mahallat .154
بیمارستان امام خمینی(ره) نمین Imam Khomeini Hospital- Namin .155
بیمارستان امام رضــا (ع) کبودرآهنگ Imam Reza Hospital- Kaboodrahang .156
بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر Imam Reza Hospital- Eslamshahr .157
بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد Imam reza Hospital Bojnurd .158
بیمارستان امام رضا آمل Imam Reza Hospital-Amol .159
بیمارستان امام رضا اردل Imam Reza Hospital-Ardal .160
بیمارستان امام رضا اسلامشهر Imam Reza Hospital- Eslamshahr .161
بیمارستان امام رضا امیدیه Imam Reza Hospital- Omidieh .162
بیمارستان امام رضا بندرعباس Imam Reza Hospital-Bandarabbas .163
بیمارستان امام رضا بیرجند Imam Reza Hospital- Birjand .164
بیمارستان امام رضا تبریز Imam Reza Hospital- Tabriz .165
بیمارستان امام رضا خان ببین Imam Reza Hospital-Khanbebin .166
بیمارستان امام رضا کرمانشاه Imam Reza Hospital-Kermanshah .167
بیمارستان امام رضا لار Imam Reza Hospital- Lar .168
بیمارستان امام رضا مشهد Imam Reza Hospital- Mashhad .169
بیمارستان امام زمان (ع) مشهد Imam Zaman Hosital- Mashhad .170
بیمارستان امام زمان اسلامشهر imam Zaman Hospital- Eslamshahr .171
بیمارستان امام زمان اسلامشهر Imam Zaman Hospital-Eslamshahr .172
بیمارستان امام سجاد آشتیان Imam Sajjad Hospital- Ashtian .173
بیمارستان امام سجاد Imam Sajjad Hospital .174
بیمارستان امام سجاد رامسر Imam Sajjad Hospital-Ramsar .175
بیمارستان امام سجاد شهریار Imam Sajjad Hospital-Shahriar .176
بیمارستان امام سجاد مشهد Imam sajjad Hospital-Mashhad .177
بیمارستان امام سجاد یاسوج Imam Sajjad Hospital-Yasuj .178
بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار Imam Sajjad Hospital- Shahriar .179
بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان Imam Sadegh Hospital Delijan .180
بیمارستان امام علی (ع) Imam Ali Hospital- Bojnourd .181
بیمارستان امام علی (ع) چابهار Imam Ali Hospital- Chabahar .182
بیمارستان امام علی (ع) کمیجان Imam Ali Hospital- Komijan .183
بیمارستان امام علی آمل Imam Ali Hospital-Amol .184
بیمارستان امام علی ازنا Imam Ali Hospital- Azna .185
بیمارستان امام علی اندیمشک Imam Ali Hospital- Andimeshk .186
بیمارستان امام علی چرداول Imam Ali Hospital-Chardaval .187
بیمارستان امام علی زرند Imam Ali Hospital- Zarand .188
بیمارستان امام علی کرمانشاه Imam Ali Hospital-Kermanshah .189
بیمارستان امام محمدباقر قیروکارزین Imam Mohammad Bagher Hospital-Ghirokarzin .190
بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان Imam Mousakazem Hospital-Esfahan .191
بیمارستان امام هادی مشهد Imam Hadi Hospital- Mashhad .192
بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار Emdade Beheshti Hospital- sabzvear .193
بیمارستان امداد شهیدمعیری سمنان Shahid Moayyeri Hospital- Semnan .194
بیمارستان امدادی ابهر Emdadi Hospital- Abhar .195
بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد Emdadi Hospital- Mashhad .196
بیمارستان امید ابهر Omid Hospital- Abhar .197
بیمارستان امید ارومیه Omid Hospital-Urmia .198
بیمارستان امید Omid Hospital .199
بیمارستان امید Omid Hospital .200
بیمارستان امید لالی Omid Hospital- Lali .201
بیمارستان امید مشهد Omid Hospital- Mashhad .202
بیمارستان امیدوار لارستان Omidvar Hospital- Larestan .203
بیمارستان امیر اعلم Amir Alam Hospital .204
بیمارستان امیر مازندرانی ساری Amirmazandarani Hospital-Sari .205
بیمارستان امیرالمؤمنین علی زابل Amiralmomenin Ali Hospital- Zabol .206
بیمارستان امیرالمومنین Amiralmomenin Hospital .207
بیمارستان امیرالمومنین اراک Amiralmomenin Hospital- Arak .208
بیمارستان امیرالمومنین اراک Amiralmomenin Hospital-Arak .209
بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد Amiralmomenin Hospital- Asadabad .210
بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد Amiralmomenin Hospital- Asadabad .211
بیمارستان امیرالمومنین اصفهان Amiralmomenin Hospital-Esfahan .212
بیمارستان امیرالمومنین اهواز Amiralmomenin Hospital- Ahvaz .213
بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا Amiralmomenin Hospital-Boeenzahra .214
بیمارستان امیرالمومنین تاکستان Amiralmomenin Hospital-Takestan .215
بیمارستان امیرالمومنین رشت Amiralmomenin Hospital-Rasht .216
بیمارستان امیرالمومنین سمنان Amiralmomenin Hospital- Semnan .217
بیمارستان امیرالمومنین شهرضا Amiralmomenin Hospital-Shahreza .218
بیمارستان امیرالمومنین علی مراغه Amiralmomenin Hospital - Maragheh .219
بیمارستان امیرالمومنین کردکوی Amiralmomenin Hospital-Kordkooy .220
بیمارستان امیرالمومنین گراش Amiralmomenin Hospital- Gerash .221
بیمارستان امیرالمومنین گناوه Amiralmomenin Hospital- Gonaveh .222
بیمارستان امیرکبیر اراک Amir Kabir Hospital- Arak .223
بیمارستان امین اصفهان Amin Hospital-Esfahan .224
بیمارستان امینی لنگرود Amini Hospital-Langroud .225
بیمارستان ایثار اردبیل Isar hospital-Ardebil .226
بیمارستان ایران ایرانشهر Iran Hospital- Iranshahr .227
بیمارستان ایران Iran Hospital .228
بیمارستان ایران خرم آباد Iran Hospital- Khorram abad .229
بیمارستان ایرانشهر Iranshahr Hospital .230
بیمارستان ایرانمهر Iranmehr Hospital .231
بیمارستان ایرانیان (روانپزشکی) Iranian Hospital- Psychiatry .232
بیمارستان ایزدی قم Izadi Hospital-Qom .233
بیمارستان بــوعـــلــــی همدان Boo Ali Hospital- Hamedan .234
بیمارستان باباباغی تبریز Baba Baghi Hospital- Tabiz .235
بیمارستان بابک Babak Hospital .236
بیمارستان بابل کلینیک - بابل Babol Clinic- Babol .237
بیمارستان باختر خرم آباد Bakhtar Hospital- Khorram abad .238
بیمارستان بازرگانان ( شهید اندرزگو ) Bazarganan Hospital .239
بیمارستان باقرالعلوم اهر Bagherololum Hospital- Ahar .240
بیمارستان بانک ملی Bank Melli Hospital .241
بیمارستان باهر Baher Hospital .242
بیمارستان باهنر کرمان Bahonar Hospital- Kerman .243
بیمارستان برادران رضایی دامغان Baradarane Rezaee Hospital- Damghan .244
بیمارستان برزویه (مردم) Borzouyeh Hospital .245
بیمارستان برزویه گنبد کاووس Borzouyeh Hospital-Gonbadkavous .246
بیمارستان بزرگ نفت اهواز Bozorge Naft Hospital_ Ahvaz .247
بیمارستان بسکی گنبد کاووس Baski Hospital-Gonbadkavous .248
بیمارستان بعثت اشکانیان لامرد Besate Ashkanian Hospital _lamerd .249
بیمارستان بعثت Besat Hospital .250
بیمارستان بعثت سنندج Besat Hospital-Sanandaj .251
بیمارستان بعثت شیراز Besat Hospital- Shiraz .252
بیمارستان بعثت گچساران Besat Hospital-Gachsaran .253
بیمارستان بعثت همدان Besat Hospital- Hmedan .254
بیمارستان بقیـه الله الاعظم (عج) Baghiatollah Hospital .255
بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم Baghiyatellahe alazam Hospital- Deylam .256
بیمارستان بقیه الله علی آباد کتول Baghiatollah Hospital-Aliabad Katool .257
بیمارستان بنت الهدی Bentolhoda Hospital- Bojnourd .258
بیمارستان بنت الهدی مشهد Bentolhoda Hospital- Mashhad .259
بیمارستان بوستان اهواز Boostan Hospital- Ahvaz .260
بیمارستان بوعلی Bouali Hospital .261
بیمارستان بوعلی زاهدان Boo Ali Hospital- Zahedan .262
بیمارستان بوعلی سینا خرمدره Bu Ali Sina Hospital- Khorramdarreh .263
بیمارستان بوعلی سینا ساری Bouali Sina Hospital-Sari .264
بیمارستان بوعلی سینا مراغه Boo Ali Sina Hospital- Maragheh .265
بیمارستان بوعلی قزوین Bouali Hospital-Ghazvin .266
بیمارستان بوعلی مریوان Bouali Hospital-Marivan .267
بیمارستان بوعلی نکا Bouali Hospital-Neka .268
بیمارستان بوعلی همدان Bouali Hospital-Hamedan .269
بیمارستان بوعلی-علی اصغر اردبیل Boo Ali- Ali Asghar Hospital -Ardebil .270
بیمارستان به آفرین ( صدر ) Behafarin (Sadr) Hospital .271
بیمارستان بهارلو Baharlou Hospital .272
بیمارستان بهبود تبریز Behbood Hospital- Tabriz .273
بیمارستان بهرامی (کودکان) Bahrami Hospital .274
بیمارستان بهمن Bahman Hospital .275
بیمارستان بیست و دو آبان لاهیجان 22Aban Hospital-Lahijan .276
بیمارستان بیست و دو بهمن خواف 22Bahman Hospital- Khaf .277
بیمارستان بیست و دو بهمن گناباد 22ahman Hospital- Gonabad .278
بیمارستان بیست و دو بهمن مسجد سلیمان 22Bahman Hospital-Masjedsoleiman .279
بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور 22Bahman Hospital- Neyshabur .280
بیمارستان بیست و دوم بهمن خاش Bisto Doe Bahman Hospital- Khahsh .281
بیمارستان بیست و دوم بهمن نیکشهر Bisto Doe Bahman Hospital-Nikshahr .282
بیمارستان بیست و نه بهمن تبریز 29Bahman Hospital-Tabriz .283
بیمارستان بیستون کرمانشاه Bistoun Hospital-Kermanshah .284
بیمارستان پارس Pars Hospital .285
بیمارستان پارس شیراز Pars Hospital -Shiraz .286
بیمارستان پارسا Parsa Hospital .287
بیمارستان پارسیان Parsian Hospital .288
بیمارستان پاسارگاد Pasargad Hospital .289
بیمارستان پاستور بم Pastor Hospital- Bam .290
بیمارستان پاستور قزوین Pastor Hospital-Ghazvin .291
بیمارستان پاستور نو Pastorno Hospital .292
بیمارستان پاستورنو مشهد Pastorno Hospital- Mashhad .293
بیمارستان پانزده خرداد Panzdah Khordad Hospital .294
بیمارستان پانزده خرداد بیدخت 15Khordad Hospital-Bidokht .295
بیمارستان پانزده خرداد سمنان Panzdahe Khordad Hospital- Semnan .296
بیمارستان پنج آذر گرگان 5Azar Hospital-Gorgan .297
بیمارستان پورسینا رشت Poorsina Hospital-Rasht .298
بیمارستان پیامبران Payambaran Hospital .299
بیمارستان پیمان آمل Peiman Hospital-Amol .300
بیمارستان پیمانیه جهرم Peimanieh Hospital- Jahrom .301
بیمارستان تامین اجتماعی ارومیه Tamin Ejtemaee Hospital- Orumieh .302
بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد Tamin Ejtemaee Hospital - Khorram Abad .303
بیمارستان تامین اجتماعی سقز Tamin Ejtemaee Hospital-Saghez .304
بیمارستان تامین اجتماعی سنندج Tamin Ejtemaee Hospital-Sanandaj .305
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار Tamin Ejtemaee Hospital- Shahriar .306
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار Tamin Ejtemaee Hospital-Shahriar .307
بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر زاهدان Ali Asghar Hospital- Zahedan .308
بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر Tamin Ejtemaee Hospital-Farokhshahr .309
بیمارستان تریتا Treata Hospital .310
بیمارستان توتونکاران رشت Toutounkaran Hospital-Rasht .311
بیمارستان توحید جم Towhid Hospital- Jam .312
بیمارستان توحید خرم آباد Towhid Hospital- Khorram Abad .313
بیمارستان توحید سنندج Tohid Hospital-Sanandaj .314
بیمارستان توس (طوس ) Toos Hospital .315
بیمارستان تهران Tehran Hospital .316
بیمارستان تهران کلینیک Tehran Clinic Hospital .317
بیمارستان تهرانپارس Tehranpars Hospital .318
بیمارستان ثارالله کرج Sarallah Hospital- Karaj .319
بیمارستان ثامن الائمه بجنورد samenolaemmeh Hospital- bojnourd .320
بیمارستان جغتای سبزوار Joghtay Hospital- Sabzevar .321
بیمارستان جم Jam Hospital .322
بیمارستان جنت شیراز Jannat Hospital- Shiraz .323
بیمارستان جوادالائمه جاجرم Javadolaemmeh Hospital- Jajarm .324
بیمارستان جواهری Javaheri Hospital .325
بیمارستان چرومی گناوه Chromi Hospital- Gonaveh .326
بیمارستان چشم پزشکی نور Noor Eye Hospital .327
بیمارستان چمران شیراز Chamran Hospital- Shiraz .328
بیمارستان حاج عزیزی جویبار Haj Azizi Hospital-Jouybar .329
بیمارستان حاجیه معرفی بندر ماهشهر Moarrefi Hospital-Bandare Mahshahr .330
بیمارستان حافظ شیراز Hafez Hospital - Shiraz .331
بیمارستان حجتیه اصفهان Hojatieh Hospital-Esfahan .332
بیمارستان حشمتیه نائین Heshmatieh Hospital-Naein .333
بیمارستان حضرت ابوالفضل قصر شیرین Hazrat Abolfazl Hospital-Ghasreshirin .334
بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده Amiralmomenin Hospital- Khodabandeh .335
بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) تبریز Hazrate Amiralmomenin Hospital- Tabriz .336
بیمارستان حضرت رسول اکرم رامشیر Hazrate Rasule Akram Hospital .337
بیمارستان حضرت رسول جوان رود Hazrat Rasoul Hospital-Javanroud .338
بیمارستان حضرت زهرا اصفهان Hazrat Zahra Hospital-Esfahan .339
بیمارستان حضرت زهرا قم Hazrat Zahra Hospital-Qom .340
بیمارستان حضرت زینب Hazrat Zeinab Hospital .341
بیمارستان حضرت زینب (س) خمین Hazrate Zeynab Hospital- Khomeyn .342
بیمارستان حضرت زینب بابلسر Hazrat Zeinab Hospital-Babolsar .343
بیمارستان حضرت سجاد کرمانشاه Hazrat Sajjad Hospital-Kermanshah .344
بیمارستان حضرت علی اصغر Hazrat Aliasghar Hospital .345
بیمارستان حضرت علی کرج Hazrat Ali Hospital- Karaj .346
بیمارستان حضرت فاطمه اشتهارد Hazrat Fatemeh Hospital- Eshtehard .347
بیمارستان حضرت فاطمه Hazrat Fatemeh Hospital .348
بیمارستان حضرت فاطمه ساری Hazrat Fatemeh Hospital-Sari .349
بیمارستان حضرت فاطمه میاندوآب Hazrat Fatemeh Hospital- Miandoab .350
بیمارستان حضرت قائم ایلام Hazrat Ghaem Hospital-Ilam .351
بیمارستان حضرت قائم(عج) فیروزاباد Hazrate Ghaem Hospital- Firoozabad .352
بیمارستان حضرت محمد میمه Hazrat Mohammad Hospital-Meymeh .353
بیمارستان حضرت معصومه قم Hazrat Masoumeh Hospital-Qom .354
بیمارستان حضرت معصومه کرمانشاه Hazrat Masoumeh Hospital-Kermanshah .355
بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا Valie Asr Hospital- Fasa .356
بیمارستان حضرت ولی عصر بافق Hazrat Valiasr Hospital-Bafgh .357
بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اقلید Hazrate Valie Asr Hospital-Eghlid .358
بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) خرم بید Hazrate Valie Asr Hospital- Khorram bid .359
بیمارستان حضرت ولیعصر قم Hazrat Valiasr Hospital-Qom .360
بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) زنجان Hazrate Vali Asr Hospital-Zanjan .361
بیمارستان حکمت ساری Hekmat Hospital-Sari .362
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان Hakim Jorjani Hospital-Gorgan .363
بیمارستان خاتم الانبیا ابرکوه Khatamolanbia Hospital-Abarkouh .364
بیمارستان خاتم الانبیا ایرانشهر Khatamolanbia Hospital- Iranshahr .365
بیمارستان خاتم الانبیا Khatamolanbia Hospital .366
بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان Khatamolanbia Hospital- Zahedan .367
بیمارستان خاتم الانبیا سلماس Khatamolanbia Hospital- Salmas .368
بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود Khatamolanbia Hospital- Shahrood .369
بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس Khatamolanbia Hospital-Gonbadekavous .370
بیمارستان خاتم الانبیا نطنز Khatamolanbia Hospital-Natanz .371
بیمارستان خاتم الانبیاء میانه Khatamolanbia Hospital- Anbia .372
بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شوشتر Khatamolanbia Hospital- Shushtar .373
بیمارستان خامنه شبستر Khameneh Hospital .374
بیمارستان خانواده ارتش Khanevadeh Artesh Hospital .375
بیمارستان خانواده اصفهان Khanevadeh Hospital-Esfahan .376
بیمارستان خلیج فارس بندرعباس Khalij Fars Hospital-Bandarabbas .377
بیمارستان خلیج فارس بوشهر Khalij Fars Hospital-Boushehr .378
بیمارستان خلیج فارس خارک Khalije Fars Hospital- Khark .379
بیمارستان خلیج فارس قشم Khalij Fars Hospital-Gheshm .380
بیمارستان خلیلی شیراز Khalil Hospital _ Shiraz .381
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد Haj Karim Asali- Khorram Abad .382
بیمارستان دادگستری Dadgostari Hospital .383
بیمارستان دارالتوحید Darotohid Hospital .384
بیمارستان دارالشفا ام البنین اصفهان Daroshafa Hospital-Esfahan .385
بیمارستان دارالشفای زهرای مرضیه اصفهان Daroshafa Zahra Marizeh- Esfahan .386
بیمارستان دزیانی گرگان Dazyani Hospital-Gorgan .387
بیمارستان دستغیب شیراز Dastgheyb Hospital- Shiraz .388
بیمارستان دکتر امیدی بهشهر Omidi Hospital-Behshahr .389
بیمارستان دکتر بهشتی شیراز Dr Beheshti Hospital- Shiraz .390
بیمارستان دکتر چمران اصفهان Dr Chamran Hospital-Esfahan .391
بیمارستان دکتر حشمت رشت Heshmat Hospital-Rasht .392
بیمارستان دکتر خدادوست شیراز Dr Khodadoost Hospital- Shiraz .393
بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر Dr Sajedi Hospital- Jolfa .394
بیمارستان دکتر سپیر Dr Sepir Hospital .395
بیمارستان دکتر شجاع خرم آباد Dr Shoja Hospital- Khorram abad .396
بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس Shariati Hospital-Bandarabbas .397
بیمارستان دکتر شریعتی کرج Dr Shariati Hospital- Karaj .398
بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا Dr Ali Shariati Hospital-Fasa .399
بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا Dr Ali Shariati Hospital-Fasa .400
بیمارستان دکتر غرضـــی ملایر Dr GHarazi Hospital- Malayer .401
بیمارستان دکتر غرضی اصفهان Dr Gharazi Hospital-Esfahan .402
بیمارستان دکتر فرهمندفر شیراز Dr FarahmandFar Hospital- Shiraz .403
بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه Dr Kermanshahi Hospital-Kermanshah .404
بیمارستان دکتر گنجویان دزفول Doctor Ganjavian Hospital- Dezfool .405
بیمارستان دکتر مجیبیان یزد Dr Mojibian Hospital-Yazd .406
بیمارستان دکتر معاون صحنه Dr Moaven Hospital-Sahneh .407
بیمارستان دکتر میر حسینی شیراز Dr Mir Hoseini Hospital- Shiraz .408
بیمارستان دکتر میر شیراز Dr Mir Hospital_ Shiraz .409
بیمارستان دنا شیراز Dena Hospital-Shiraz .410
بیمارستان دوازده فروردین کهنوج Davazdahe Farvardin Hospital- Kahnooj .411
بیمارستان دهخدا قزوین Dehkhoda Hospital-Ghazvin .412
بیمارستان دی Day Hospital .413
بیمارستان رازی (فوق تخصصی پوست) Razi Hospital .414
بیمارستان رازی اهواز Razi Hospital- Ahvaz .415
بیمارستان رازی تبریز Razi Hospital- Tabriz .416
بیمارستان رازی چالوس Razi Hospital-Chalous .417
بیمارستان رازی رشت Razi Hospital-Rasht .418
بیمارستان رازی سراوان Razi Hospital- Saravan .419
بیمارستان رازی قائمشهر Razi Hospital-Ghaemshahr .420
بیمارستان رازی ماه نشان Razi Hospital- Mah neshan .421
بیمارستان رازی مرند Razi Hospital- Marand .422
بیمارستان راضیه فیروز کرمان Razieh Firooz- Kerman .423
بیمارستان راه زینب (س) سربندر Rahe Zeynab Hospital- Sarbandar .424
بیمارستان رحیمیان شهرک صنعتی البرز Rahimian Hospital- Shahrak Alborz .425
بیمارستان رسالت Resalat Hospital .426
بیمارستان رسالت ماسال Resalat Hospital-Masal .427
بیمارستان رستمانی گاوبندی Rostamani Hospital-Gavbandi .428
بیمارستان رسول اکرم رشت Rasoul Akram Hospital-Rasht .429
بیمارستان رسول اکرم آبدانان Rasoul Akram Hospital-Abdanan .430
بیمارستان رسول اکرم Rasoul Akram Hospital .431
بیمارستان رسول اکرم فریدون شهر Rasoul Akram Hospital-Fereydounshahr .432
بیمارستان رسول اکرم کلاله Rasoul Akram Hospital-Kalaleh .433
بیمارستان رضایی (روانپزشکی) Rezai Hospital- psychiatry .434
بیمارستان روانپزشکی ارومیه Ravanpezeshki Hospital- orumieh .435
بیمارستان روانپزشکی تفت Ravanpezeshki Hospital-Taft .436
بیمارستان روانپزشکی رازی Razi Hospital-Psychiatry .437
بیمارستان روزبه Roozbeh Hospital .438
بیمارستان زارع ساری Zare Hospital-Sari .439
بیمارستان زکریای تبریز Zakaria Hospital- Tabriz .440
بیمارستان زکریای رازی قزوین Zakaria Razi Hospital-Ghazvin .441
بیمارستان زنان رویین تن آرش (جامع بانوان آرش) Roentan Arash Hospital .442
بیمارستان زینبیه خورموج Zeynabieh Hospital- Khoormowj .443
بیمارستان زینبیه شیراز Zeynabieh Hospital_ Shiraz .444
بیمارستان ساسان Sasan Hospital .445
بیمارستان ساعی خمینی شهر Sae Hospital-Khomeinishahr .446
بیمارستان سبلان اردبیل Sabalan Hospital- Ardebil .447
بیمارستان سپاهان اصفهان Sepahan Hospital-Esfahan .448
بیمارستان سجاد Sajad Hospital .449
بیمارستان سعدی اصفهان Sadi Hospital-Esfahan .450
بیمارستان سلامت اهواز Salamat Hospital- Ahvaz .451
بیمارستان سلمان فارسی بوشهر Salman Farsi Hospital-Boushehr .452
بیمارستان سوانح طالقانی (امداد 2) مشهد Taleghani Hospital- Mashhad .453
بیمارستان سوانح و سوختكی شهید صدوقی یزد Sadoughi Hospital-Yazd .454
بیمارستان سوم شعبان Sevom Shaban Hospital .455
بیمارستان سوم شعبان دماوند Sevome Shaban Hospital- Damavand .456
بیمارستان سی و یک خرداد منجیل 31khordad Hospital-Manjil .457
بیمارستان سید الشهدا فارسان Seyedoshohada Hospital-Farsan .458
بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل Seyedoshohada Hospital-Aran o Bidgol .459
بیمارستان سیدالشهدا ارومیه Seyedoshohada Hospital- orumieh .460
بیمارستان سیدالشهدا اصفهان Seyedoshohada Hospital-Esfahan .461
بیمارستان سیدالشهدا سمیرم Seyedoshohada Hospital-Semirom .462
بیمارستان سیدالشهدا کرمان Seyyedoshohada Hospital- Kerman .463
بیمارستان سیدالشهدا لاهیجان Seyedoshohada Hospital-Lahijan .464
بیمارستان سیدالشهدا یزد Seyedoshohada Hospital-Yazd .465
بیمارستان سیدالشهداء (ع) زابل Seyyedoshohada Hospital_ Zabol .466
بیمارستان سینا اصفهان Sina Hospital-Esfahan .467
بیمارستان سینا اهواز Sina Hospital- Ahvaz .468
بیمارستان سینا اهواز Sina Hospital- Ahvaz .469
بیمارستان سینا Sina Hospital .470
بیمارستان سینا تبریز Sina Hospital-Tabriz .471
بیمارستان سینا جونقان Sina Hospital-Jounqan .472
بیمارستان سینا زرند Sina Hospital- Zarand .473
بیمارستان سینا کامیاران Sina Hospital-Kamyaran .474
بیمارستان شاه ولی یزد Shah Vali Hospital-Yazd .475
بیمارستان شبیه خوانی کاشان Shabih Khani Hospital-Kashan .476
بیمارستان شرکت نفت Sherkat Naft Hospital .477
بیمارستان شریعت رضوی Shariat Razavi Hospital .478
بیمارستان شریعتی اصفهان Shariati Hospital-Esfahan .479
بیمارستان شریعتی Shariati Hospital .480
بیمارستان شفا ارومیه Shafa Hospital-Urmia .481
بیمارستان شفا اهواز Shafa Hospital- Ahvaz .482
بیمارستان شفا اهواز Shafa Hospital-Ahvaz .483
بیمارستان شفا بابلسر Shafa Hospital-Babolsar .484
بیمارستان شفا بشرویه Shafa Hospital- Boshravieh .485
بیمارستان شفا تبریز Shafa Hospital- Tabriz .486
بیمارستان شفا خرم آباد Shafa Hospital- Khorram abad .487
بیمارستان شفا رشت Shafa Hospital-Rasht .488
بیمارستان شفا ساری Shafa Hospital-Sari .489
بیمارستان شفا سمنان Shafa Hospital- Semnan .490
بیمارستان شفا شیراز Shafa Hospital-Shiraz .491
بیمارستان شفا کرمان Shafa Hospital- Kerman .492
بیمارستان شفا لاهیجان Shafa Hospital-Lahijan .493
بیمارستان شفا یحیائیان Shafa Yahyaian Hospital .494
بیمارستان شمس تبریز Shams Hospital- Tabriz .495
بیمارستان شوشتری شیراز Shooshtari Hospital_ Shiraz .496
بیمارستان شهدا بندر گز Shohada Hospital-Bandaregaz .497
بیمارستان شهدا بهشهر Shohada Hospital-Behshahr .498
بیمارستان شهدا تبریز Shohada Hospital- Tabriz .499
بیمارستان شهدا تکاب Shohada Hospital- Takab .500
بیمارستان شهدا سر پل ذهاب Shohada Hospital-Sarepolezahab .501
بیمارستان شهدا سوادکوه Shohada Hospital-Savadkouh .502
بیمارستان شهدا کرمانشاه Shohada Hospital-Kermanshah .503
بیمارستان شهدا گنبد کاووس Shohada Hospital-Gonbadekavous .504
بیمارستان شهدا لردگان Shohada Hospital-Lordegan .505
بیمارستان شهدا لنجان Shohada Hospital-Lanjan .506
بیمارستان شهدا نیریز Shohada Hospital- Neyriz .507
بیمارستان شهدا هرسین Shohada Hospital-Harsin .508
بیمارستان شهداء تجریش Shohada Tajrish Hospital .509
بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه Shohadate Asiabak Hospital- Zarandieh .510
بیمارستان شهدای ایذه Shohada Hospital- eizeh .511
بیمارستان شهدای بناب Shohada Hospital- Bonab .512
بیمارستان شهدای پانزده خرداد ورامین Shohadaye 15khordad Hospital-Varamin .513
بیمارستان شهدای دهگلان قروه Shohadaye Dehgolan Hospital- Ghorveh .514
بیمارستان شهدای دهلران Shohadaye Dehloran Hospital .515
بیمارستان شهدای شوط ماکو Shohadaye Shot Hospital- Makoo .516
بیمارستان شهدای طارم Shohadaye Tarom Hospital- Tarom .517
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد Shohadaye Ashayer Hospital- Khorram abad .518
بیمارستان شهدای قائن Shohada Hospital- Ghaen .519
بیمارستان شهدای کارگر یزد Shohadaye Kargar Hospital-Yazd .520
بیمارستان شهدای هفت تیر دورود Shohadaye Hafte Tir Hospital- Dorood .521
بیمارستان شهدای هفتم تیر Shohadaye 7tir Hospital .522
بیمارستان شهدای یافت آباد Shohadaye Yaftabad .523
بیمارستان شهر شیراز Shahr Hospital- Shiraz .524
بیمارستان شهریار Shahriar Hospital .525
بیمارستان شهریار تبریز Shahriar Hospital- Tabriz .526
بیمارستان شهید آتشدست نهبندان Shahid Atashdast Hospital- Nehbandan .527
بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجری Ashrafi Esfahani Hospital- Aghajari .528
بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی Shahid Ashrafi Esfahani Hospital .529
بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر Shahid Ashrafi Hospital-Khomeinishahr .530
بیمارستان شهید اکبرآبادی Shahid Akbarabadi Hospital .531
بیمارستان شهید انصاری رودسر Shahid Ansari Hospital-Roudsar .532
بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه Shahid Iranpour Hospital- Omidi .533
بیمارستان شهید بهشتــــی ملایر Shahid Beheshti Hospital- Malayer .534
بیمارستان شهید بهشتی آبادان Shahid Beheshti Hospital- Abadan .535
بیمارستان شهید بهشتی آستارا Shahid Beheshti Hospital-Astara .536
بیمارستان شهید بهشتی اردستان Shahid Beheshti Hospital-Ardestan .537
بیمارستان شهید بهشتی اصفهان Shahid Beheshti Hospital-Esfehan .538
بیمارستان شهید بهشتی بابل Shahid Beheshti Hospital-Babol .539
بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی Shahid Beheshti Hospital-Bandaranzali .540
بیمارستان شهید بهشتی بندرلنگه Shahid Beheshti Hospital-Bandarelengeh .541
بیمارستان شهید بهشتی تفت Shahid Beheshti Hospital-Taft .542
بیمارستان شهید بهشتی چالدران Shahid Beheshti Hospital- Chaldoran .543
بیمارستان شهید بهشتی قروه Shahid Beheshti Hospital-Ghorveh .544
بیمارستان شهید بهشتی قم Shahid Beheshti Hospital-Qom .545
بیمارستان شهید بهشتی کاشان Shahid Beheshti Hospital-Kashan .546
بیمارستان شهید بهشتی میناب Shahid Beheshti Hospital-Minab .547
بیمارستان شهید بهشتی نوشهر Shahid Beheshti Hospital-Noshahr .548
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج Shahid Beheshti Hospital-Yasuj .549
بیمارستان شهید چمران بروجرد Shahid Chamran Hospital- Borujerd .550
بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان Shahid Chamran Hospital .551
بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان Shahid Chamran Hospital .552
بیمارستان شهید چمران فردوس Shahid Chamran Hospital-Ferdos .553
بیمارستان شهید چمران کنگاور Shahid Chamran Hospital-Kangavar .554
بیمارستان شهید حجازی شیراز Shahid Hejazi Hospital_ Shiraz .555
بیمارستان شهید حیدری نهاوند Shahid Heydari Hospital- Nahavand .556
بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه Shahid Dr Beheshti Maragheh .557
بیمارستان شهید دکتر چمران Shahid Dr Chamran Hospital .558
بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه Shahid DR Chamran Hospital- Saveh .559
بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش کرج Shahid Fayazbakhsh Hospital- Karaj .560
بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد Shahid Dr Labafinejad Hospital .561
بیمارستان شهید دکتر معیری Shahid Dr Moayeri Hospital .562
بیمارستان شهید دکتربهشتی کرمان Dr Shahid Beheshti Hospital- Kerman .563
بیمارستان شهید دكتر بهشتی زنجان Shahid Dr beheshti Hospital- Zanjan .564
بیمارستان شهید دكتر مفتح ورامین Shahid Mofatteh Hospital- Varamin .565
بیمارستان شهید راثی شاهین دژ Shahid Rasi Hospital - Shahin Dezh .566
بیمارستان شهید رجائی آران و بیدگل Shahid Rajae Hospital-Aran o bidgol .567
بیمارستان شهید رجائی گچساران Shahid Rajae Hospital-Gachsaran .568
بیمارستان شهید رجائی یاسوج Shahid Rajae Hospital-Yasuj .569
بیمارستان شهید رجایی Shahid Rajae Hospital .570
بیمارستان شهید رجایی بابلسر Shahid Rajae Hospital-Babolsar .571
بیمارستان شهید رجایی تنکابن Shahid Rajae Hospital-Tonokabon .572
بیمارستان شهید رجایی داران Shahid Rajae Hospital-Daran .573
بیمارستان شهید رجایی شیراز Shahid Rajaee Hospital- Shiraz .574
بیمارستان شهید رجایی قزوین Shahid Rajae Hospital-Ghazvin .575
بیمارستان شهید رجایی کرج Shahid Rajaee Hospital- Karaj .576
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند Shahid Rahimi Hospital- Birjand .577
بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد Shahid Rahimi Hospital - Khorram abad .578
بیمارستان شهید رهنمون یزد Shahid Rahnemoun Hospital-Yazd .579
بیمارستان شهید زاده بهبهان Shahidzadeh Hospital- Behbahan .580
بیمارستان شهید شوریده Shahid Shoorideh Hospital .581
بیمارستان شهید صدوقی اصفهان Shahid Sadoughi Hospital-Esfehan .582
بیمارستان شهید صدوقی یزد Shahid Sadoughi Hospital-Yazd .583
بیمارستان شهید طباطبائی باغ ملک Shahid Tabatabaee Hospital_ Bagh Malek .584
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه Shahid Arefian Hospital-Urmia .585
بیمارستان شهید عباسی میاندوآب Shahid Abbasi Hospital- Miandoab .586
بیمارستان شهید علی عسگری ورزنه Shahid Asgari Hospital-Varzaneh .587
بیمارستان شهید فیاض بخش Shahid Fayazbakhsh Hospital .588
بیمارستان شهید قلی پور بوکان Shahid Gholi Poor Hospital- Bookan .589
بیمارستان شهید لواسانی Shahid Lavasani Hospital .590
بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان Shahid Mobasher Kashani- Hamedan .591
بیمارستان شهید محلاتی تبریز Shahid Mahallati Hospital- Tabriz .592
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس Shahid Mohammadi Hospital-Bandarabbas .593
بیمارستان شهید مدرس Shahid Modarres Hospital .594
بیمارستان شهید مدرس ساوه Shahid Modarres Hopital- Saveh .595
بیمارستان شهید مدنی آذرشهر Shahid Madani Hospital- Azarshahr .596
بیمارستان شهید مدنی تبریز Shahid Madani Hospital- Tabriz .597
بیمارستان شهید مدنی خوی Shahid Madani Hospital - Khoy .598
بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام Shahid Mostafa Khomeini Hospital-Ilam .599
بیمارستان شهید مصطفی خمینی Shahid Mostafa Khomeini Hospital .600
بیمارستان شهید مطهری (سوختگی) Shahid Motahari Hospital .601
بیمارستان شهید مطهری ارومیه Shahid Motahhari Hospital- Urima .602
بیمارستان شهید مطهری جهرم Shahid Motahhari Hospital- Jahrom .603
بیمارستان شهید مطهری فولادشهر Shahid Motahari Hospital-Fouladshahr .604
بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس Shahid Motahari Hospital .605
بیمارستان شهید مطهری مرودشت Shahid Motahhari Hospital- Marvdasht .606
بیمارستان شهید مطهری همدان Shahid Motahhari Hospital- Hamedan .607
بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان Shahid Moarrefizadeh Hospital- Shadegan .608
بیمارستان شهید منتظری نجف آباد Shahid Montazeri Hospital-Najafabad .609
بیمارستان شهید نورانی تالش Shahid Nourani Hospital-Talesh .610
بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل Shahid Yahyanejad Hospital-Babol .611
بیمارستان شیخ محمد کرمی اهواز Sheikh Mohammad Karami Hospital- Ahvaz .612
بیمارستان صاحب الزمان بندرعباس Sahebozaman Hospital-Bandarabbas .613
بیمارستان صارم ( زنان و زایمان ) Sarem Hospital .614
بیمارستان صد و شصت تختخوابی تربت حیدریه 160Takhtekhabi Hospital .615
بیمارستان صلاح الدین بانه Salaheddin Hospital-Baneh .616
بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر Sanaye Petroshimi Hospital .617
بیمارستان صولتی Solati Hospital- Urmia .618
بیمارستان ضیائیان Ziaiyan Hospital .619
بیمارستان ضیایی اردکان Ziae Hospital-Ardakan .620
بیمارستان طالقانی آبادان Taleghani Hospital-Abadan .621
بیمارستان طالقانی اراک Taleghani Hosptal- Arak .622
بیمارستان طالقانی ارومیه Taleghani Hospital- Urmia .623
بیمارستان طالقانی ایلام Taleghani Hospital-Ilam .624
بیمارستان طالقانی Taleghani Hospital- Ahvaz .625
بیمارستان طالقانی تبریز Taleghani Hospital- Tabriz .626
بیمارستان طالقانی کرمانشاه Taleghani Hospital-Kermanshah .627
بیمارستان طالقانی گرگان Taleghani Hospital-Gorgan .628
بیمارستان طالقانی گنبد کاووس Taleghani Hospital-Gonbadekavous .629
بیمارستان طاهری تالش Taheri Hospital-Talesh .630
بیمارستان طرفه Torfeh Hospital .631
بیمارستان عالی نسب تبریز AAli Nasab Hospital- Tabriz .632
بیمارستان عبدالحمید امیدوار عیوض لار Abdolhamid Omidvar Eyvaz Hospital .633
بیمارستان عرب نیا قم Arabnia Hospital-Qom .634
بیمارستان عرفان Erfan Hospital .635
بیمارستان عسکریه اصفهان Askarieh Hospital-Esfahan .636
بیمارستان علوی اردبیل Alavi Hospital- Ardebil .637
بیمارستان علوی تبریز Alavi Hospital- Tabriz .638
بیمارستان علوی شیراز Alavi Hospital- Shiraz .639
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور Ali Ebne Abitaleb Hospital - Ravar .640
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان Ali Ebne Abitaleb Hospital- Zahedan .641
بیمارستان علی ابن ابیطالب رودان Aliebneabitaleb Hospital-Roudan .642
بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان Ali Ebne Abitaleb Hospital- Rafsanjan .643
بیمارستان علی ابن موسی الرضا(ع) سیرجان Ali Ebne Musarreza Hospital - Sirjan .644
بیمارستان علی اصغر زاهدان Ali Asghar Hospital- Zahedan .645
بیمارستان علی اصغر شیراز Ali Asghar Hospital - Shiraz .646
بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان Isabnemaryam Hospital-Esfehan .647
بیمارستان عیوض زاده Eyvazzade Hospital .648
بیمارستان غرضی سیرجان Gharazi Hospital- Sirjan .649
بیمارستان غیاثی Ghiasi Hospital .650
بیمارستان فــاطــمــیــه همدان Fatemieh Hospital- Hamedan .651
بیمارستان فارابی اصفهان Farabi Hospital-Esfahan .652
بیمارستان فارابی Farabi Hospital .653
بیمارستان فارابی کرمانشاه Farabi Hospital-Kermanshah .654
بیمارستان فارابی مشهد Farabi Hospital- Mashhad .655
بیمارستان فارابی ملکان Farabi Hospital- Malekan .656
بیمارستان فاطمه الزهرا قشم Fatematazahra Hospital-Gheshm .657
بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان Kerman Hospital- Kerman .658
بیمارستان فاطمه الزهرا مهر Fatematozzahra Hospital- Mehr .659
بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز Fatematazahra Hospital-Mehriz .660
بیمارستان فاطمه الزهرا مینودشت Fatematazahra Hospital-Minoodasht .661
بیمارستان فاطمه الزهرا(س) رباط کریم Fatematazzahra Hospital- Robat Karim .662
بیمارستان فاطمه زهرا بابل Fatemeh Zahra Hospital-Babol .663
بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر Fatemeh Zahra Hospital-Boushehr .664
بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد Fatemeh Zahra Hospital-Najafabad .665
بیمارستان فاطمه زهرا(س) دماوند fateme Zahra Hospital Damavand .666
بیمارستان فاطمی اردبیل Fatemi Hospital-Ardebil .667
بیمارستان فاطمیه بادرود (نطنز) Fatemieh Hospital-Natanz .668
بیمارستان فاطمیه خوانسار Fatemieh Hospital-Khansar .669
بیمارستان فاطمیه شاهرود Fatemieh Hospital- Shahrood .670
بیمارستان فاطمیه شبستر Fatemieh Hospital-Shabestar .671
بیمارستان فاطمیه(س) سمنان Fatemieh Hospital- Semnan .672
بیمارستان فامیلی رشت Family Hospital-Rasht .673
بیمارستان فجر Fajr Hospital .674
بیمارستان فجر ماکو Fajr Hospital- Makoo .675
بیمارستان فجر مریوان Fajr Hospital-Marivan .676
بیمارستان فخــــریــــــه ملایر Fakhrieh Hospital- Malayer .677
بیمارستان فرشچیان (سینا سابق) همدان Farshchian Hospital- Hamedan .678
بیمارستان فرمانیه Farmanieh Hospital .679
بیمارستان فرهنگیان(شهید باهنر) Farhangian Hospital .680
بیمارستان فریده بهبهانی بهبهان Farideh Behbahani Hospital- Behbahan .681
بیمارستان فقیهی شیراز Faghihi Hospital- Shiraz .682
بیمارستان فکری بستک Fekri Hospital-Bastak .683
بیمارستان فلسفی گرگان Falsafi Hospital-Gorgan .684
بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک شیراز Mather V Koodak Hospital- Shiraz .685
بیمارستان فیروزآبادی Firoozabadi Hospital .686
بیمارستان فیروزآبادی ری Firoozabadi Hospital- rey .687
بیمارستان فیروزگر Firouzgar Hospital .688
بیمارستان فیض اصفهان Feiz Hospital-Esfahan .689
بیمارستان قائم (عج) اسدآباد Ghaem Hospital- Asadabad .690
بیمارستان قائم (عج) بردسیر Ghaem Hospital- Bardsir .691
بیمارستان قائم کرج Ghaem Hospital - Karaj .692
بیمارستان قائم مشهد Ghaem Hospital- Mashhad .693
بیمارستان قاضی طباطبایی تبریز Ghazi Tabatabaee Hospital- Tabriz .694
بیمارستان قدس اراک Ghods Hospital- Arak .695
بیمارستان قدس پاوه Ghods Hospital-Paveh .696
بیمارستان قدس سنندج Ghods Hospital-Sanandaj .697
بیمارستان قدس قزوین Ghods Hospital-Ghazvin .698
بیمارستان قدس ماکو Ghods Hospital-Makoo .699
بیمارستان قطب الدین شیرازی شیراز Ghotboddin E Shirazi Hospital- Shiraz .700
بیمارستان قلب جماران Jamaran Hospital .701
بیمارستان قمر بنی هاشم Ghamare Banihashem Hospital .702
بیمارستان قمر بنی هاشم خوی Ghamare Banihashem Hospital- Khoy .703
بیمارستان کسری Kasra Hospital .704
بیمارستان کسری کرج Kasra Hospital- Karaj .705
بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه Kowsar Hospital-Astaneh Ashrafieh .706
بیمارستان کوثر ایلام Kowsar Hospital-Ilam .707
بیمارستان کوثر بروجرد Kowsar Hospital- Borujerd .708
بیمارستان کوثر شیراز Kowsar Hospital-Shiraz .709
بیمارستان کوثر قزوین Kowsar Hospital-Ghazvin .710
بیمارستان کودکان Koodakan Hospital .711
بیمارستان کودکان بابل Koodakan Hospital-Babol .712
بیمارستان کودکان بندرعباس Koodakan Hospital-Bandarabbas .713
بیمارستان کودکان تهران Koodakan Tehran Hospital .714
بیمارستان کودکان شهید فهمیده Koodakan Shahid Fahmideh Hospital .715
بیمارستان کودکان مفید Koodakan Mofid Hospital .716
بیمارستان کیان Kian Hospital .717
بیمارستان کیش هرمزگان Kish Hospital-Hormozgan .718
بیمارستان كودكان تبریز Koodakan Hospital- Tabriz .719
بیمارستان گلپایگانی گلپایگان Golpayegani Hospital-Golpayegan .720
بیمارستان گلدیس شاهین شهر Goldis Hospital-Shahinshahr .721
بیمارستان گلسار رشت Golsar Hospital-Rasht .722
بیمارستان گلستان Golestan Hospital .723
بیمارستان گلستان Gplestan Hospital- Ahvaz .724
بیمارستان گودرز یزد Goudarz Hospital-Yazd .725
بیمارستان لاله Laleh Hospital .726
بیمارستان لقمان حکیم Loghman Hakim Hospital .727
بیمارستان لقمان حکیم سرخس Loghmane Hakim Hospital- Sarakhs .728
بیمارستان لولاگر Lolagar Hospital .729
بیمارستان مادر یزد Madar Hospital-Yazd .730
بیمارستان مادران Madaran Hospital .731
بیمارستان متینی کاشان Matini Hospital-Kashan .732
بیمارستان محب Moheb Hospital .733
بیمارستان محب کوثر Moheb Kowsar Hospital .734
بیمارستان محک Mahak Hospital .735
بیمارستان محمد بهنیا تیران و کرون Mohammadbehnia Hospital-Tiran and Karvan .736
بیمارستان محمد رسول الله مبارکه Mohammad Rasoulallah Hospital-Mobarakeh .737
بیمارستان مدائن Madaen Hospital .738
بیمارستان مدرس نجف آباد Modarres Hospital-Najafabad .739
بیمارستان مرادی رفسنجان Moradi Hospital- Rafsanjan .740
بیمارستان مرتاض یزد Mortaz Hospital-Yazd .741
بیمارستان مردم .742
بیمارستان مرکزی شیراز Markazi Hospital-Shiraz .743
بیمارستان مروستی Marvasti Hospital .744
بیمارستان مریم کرج Maryam Hospital-Karaj .745
بیمارستان مسعود گرگان Masoud Hospital-Gorgan .746
بیمارستان مسلمین شیراز Moslemin Hospital- Shiraz .747
بیمارستان مسیح دانشوری Masih Daneshvari Hospital .748
بیمارستان مشیر پرهیزکار شیراز Moshir Parhizkar Hospital- Shiraz .749
بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان Mostafa Khomeini Hospital- Behbahan .750
بیمارستان مصطفی خمینی طبس Mostafa Khomeini Hospital-Tabas .751
بیمارستان معتضدی کرمانشاه Motazedi Hospital-Kermanshah .752
بیمارستان مفرح Mofarah Hospital .753
بیمارستان موسوی گرگان Mousavi Hospital-Gorgan .754
بیمارستان موسی ابن جعفر قوچان Mousabne Jafar Hospital-Ghuchan .755
بیمارستان مهر اهواز Mehr Hospital-Ahvaz .756
بیمارستان مهر اهواز Mehr Hospital-Ahvaz .757
بیمارستان مهر Mehr Hospital .758
بیمارستان مهر بهشهر Mehr Hospital-Behshahr .759
بیمارستان مهر دشتستان Mehr Hospital- Dashtestan .760
بیمارستان مهر دشتستان Mehr Hospital- Dashtestan .761
بیمارستان مهراد Mehrad Hospital .762
بیمارستان مهرگان اصفهان Mehregan Hospital-Esfahan .763
بیمارستان مهرگان Mehregan Hospital .764
بیمارستان مهرگان بابل Mehregan Hospital-Babol .765
بیمارستان مهرگان قزوین Mehregan Hospital-Ghazvin .766
بیمارستان مهرگان کرمان Mehregan Hospital- Kerman .767
بیمارستان مهرگان مشهد Mehregan Hospital-Mashhad .768
بیمارستان میرزا کوچک خان Mirza Kouchak Khan Hospital .769
بیمارستان میلاد اصفهان Milad Hospital-Esfahan .770
بیمارستان میلاد Milad Hospital .771
بیمارستان میلاد کاشان Milad Hospital-Kashan .772
بیمارستان میمنت Maymanat Hospital .773
بیمارستان نبی اکرم اشنویه Nabi Akram Hospital- Oshnavieh .774
بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج Nabie Akram Hospital- Khonj .775
بیمارستان نبی اکرم(ص) زاهدان Nabie Akram Hospital-Zahedan .776
بیمارستان نجمیه Najmiyeh Hospital .777
بیمارستان نرجس دهاقان Narjes Hospital-Dehaghan .778
بیمارستان نرجس ورزنه Narjes Hospital-Varzaneh .779
بیمارستان نرگس دورود Narges Hospital- Dorood .780
بیمارستان نظام مافی شوش Nezam mafi Hospital- Shoosh .781
بیمارستان نقوی کاشان Naghavi Hospital-Kashan .782
بیمارستان نکویی هدایتی قم Nekoe Hedayati Hospital-Qom .783
بیمارستان نگاه Negah Hospital .784
بیمارستان نمازی شیراز Namazi Hospital-Shiraz .785
بیمارستان نود و شش تختخوابی شازند 96Takhtekhabi- Shazand .786
بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان Noor and Aliasghar Hospital-Esfahan .787
بیمارستان نورافشار Noorafshar Hospital .788
بیمارستان نورنجات تبریز Noore Nejat Hospital- Tabriz .789
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه 9Dey Hospital- Torbate heydarieh .790
بیمارستان نیک نفس رفسنجان Nik Nafs Hospital - Rafsanjan .791
بیمارستان نیکان Nikan Hospital .792
بیمارستان نیکوکاری تبریز Nikookari Hospital- Tabriz .793
بیمارستان نیمه شعبان ساری Nime Shaban Hospital-Sari .794
بیمارستان والفجر تفرش Valfadjr Hospital- Tafresh .795
بیمارستان ولایت گرمی Velayat Hospital-Germi .796
بیمارستان ولی عصر مشکین شهر Valiasr Hospital- Meshkinshahr .797
بیمارستان ولی عصر(عج) ارسنجان Vali Asr Hospital- Arsanjan .798
بیمارستان ولی عصر(عج) بوانات Vali Asr Hospital- Booanat .799
بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی Vali Asr Hospital- Mamsani .800
بیمارستان ولیعصر (عج) اراک Vali Asr Hospital- Arak .801
بیمارستان ولیعصر (عج) Valiasr Hospital .802
بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان Valie Asr Hospital- Tooyserkan .803
بیمارستان ولیعصر آبیک Valiasr Hospital-Abyek .804
بیمارستان ولیعصر بروجن Valiasr Hospital-Brojen .805
بیمارستان ولیعصر بیرجند Valiasr Hospital- Birjand .806
بیمارستان ولیعصر دره شهر Valiasr Hospital-Dareshahr .807
بیمارستان ولیعصر رودبار Valiasr Hospital-Roudbar .808
بیمارستان ولیعصر شماره Valiasr Hospital No.1 1 .809
بیمارستان ولیعصر قائمشهر Valiasr Hospital-Ghaemshahr .810
بیمارستان ولیعصر نیروی دریایی رشت Valiasr Hospital-Rasht .811
بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر Valiasr Hospital- Khorramshahr .812
بیمارستان ولیعصر(عج) رزن Vali Asr Hospital- Razan .813
بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک Vali Asr Hospital- Shahre Babak .814
بیمارستان ولیعصر(عج) کازرون Valie Asr Hospital - Kazeroon .815
بیمارستان ولیعصر(عج) لامرد Valie Asr Hospital- Lamerd .816
بیمارستان هاجر شهرکرد Hajar Hospital-Shahrekord .817
بیمارستان هاشمی نژاد Hasheminejad Hospital .818
بیمارستان هدایت Hedayat Hospital .819
بیمارستان هشترودیان Hashtroudian Hospital .820
بیمارستان هفده شهریور آبادان 17Shahrivar Hospital-Abadan .821
بیمارستان هفده شهریور آمل 17Shahrivar Hospital-Amol .822
بیمارستان هفده شهریور دشتستان hefdahe Shahrivar Hospital- Dashtestan .823
بیمارستان هفده شهریور رشت 17Shahrivar Hospital-Rasht .824
بیمارستان هفده شهریور ساوه Hefdahe Shahrivar Hospital- Saveh .825
بیمارستان هفده شهریور مشهد 17Shahrivar Hospital- Mashhad .826
بیمارستان یازده محرم دامغان Yazdahe Moharram Hospital- Damghan .827
بیمارستان یاس سپید Yas Sepid Hospital .828
حضرت صدبقه زهرا .829
مرکز سوانح و سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت رشت Velayat Center-Rasht .830
مرکز طبی کودکان Children Medical Center .831
مرکز قلب تهران Tehran Heart Center .832
برای مشاهده اطلاعات تماس مراکز درمانی ، روی نام آنها کلیک کنید **    
برای دسترسی به اطلاعات سایر مراکز درمانی، به گزینه جستجوی مرکز درمانی در صفحه اصلی مراجعه فرمایید    
   

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com