دکتر شهناز اتابک Dr Shahnaz Atabak :نام و نام خانوادگی
داخلی > فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
تهران ، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان جهاد، بالاتر از کوچه پنجم، پ 13، طبقه همکف :آدرس مطب
88098628 :تلفن مطب
سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه :روز
13-17 13-17 13-17 13-17 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش
مشخصات مرکز درمانی :
بیمارستان آتیه Atieh Hospital :نام مرکز درمانی
82721 :تلفن
تهران ، شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان ، بیمارستان آتیه :آدرس
بیمه آسیا   بیمه ایران   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه معلم   بیمه پارسیان   بیمه البرز   بیمه بانک ها   بیمه کمک رسان ایران (SOS)   بیمه شهرداری   بیمه سینا   بیمه آتیه سازان حافظ    :بیمه های طرف قرارداد