دکتر فریدون دواچی Dr Fereydoun Davatchi :نام و نام خانوادگی
داخلی > فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی) :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
تهران، فرصت شمالي ساختمان 156 :آدرس مطب
88300547 :تلفن مطب
چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه :روز
14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش
مشخصات مرکز درمانی :
بیمارستان شریعتی Shariati Hospital :نام مرکز درمانی
88220000 :تلفن
خيابان كارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، بیمارستان شریعتی :آدرس