بیمارستان میلاد Milad Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
82039، نوبت دهی درمانگاه: 84090 :تلفن
تهران ، بزرگراه حکیم، جنب برج میلاد ، بیمارستان میلاد
:آدرس
http://www.miladhospital.com :وب سایت
info@miladhospital.com :ایمیل
توضیحات :

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد: بیمارستان میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و همچنین بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه سال 1380 افتتاح گـردید.

بیمارستان میلاد وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده و می توان بیمارستان میلاد را بزرگ ترین بیمارستان کشور نامید. بیمارستان میلاد در مجاورت اتوبان همت، اتوبان حکیم و برج میلاد تهران قرار گرفته است. با توجه به اینکه بیمارستان میلاد دارای قسمت های مختلف پزشکی و تخصصی است و چون بیماران آن تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند، این بیمارستان با استقبال زیادی مواجه شده است.

اهداف زیر را می توان برای بیمارستان میلاد برشمرد:

_ احترام به مشتری، افزایش رضایت مشتریان نسبت به خدمات بیمارستان میلاد، پاسخگو بودن نسبت به مشتریان

_بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و همچنین بهبود مراقبت از آنها

_استفاده مناسب از منابع سازمانی اعم از انسانی، فیزیکی، مالی و ... . مدیریت مناسب آنها

_ افزایش بهره وری سیستم خدمات بیمارستانی

شایان ذکر است اهداف عملیاتی و راهبردی بیمارستان میلاد مبتنی بر سیستم های مدیریت کیفیت و استانداردهای جلوگیری از آلودگی های محیطی است. از این روست که بیمارستان میلاد علاوه بر اصل احترام به مشتری بر مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم شهر تهران پایبند بوده و با رعایت استانداردهای محیطی الگویی در این زمینه بنا نهاده است.

بیمه البرز   بیمه تامین اجتماعی   بیمه توسعه   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه ملت   بیمه نوین   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد