بیمارستان صارم ( زنان و زایمان ) Sarem Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
44670888 :تلفن
تهران- شهرک اکباتان- انتهای فاز 3
:آدرس
http://www.saremhospital.org :وب سایت
Info@saremhospital.org :ایمیل
زنان و زایمان :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :
ساختمان کنونی بیمارستان « صارم » در زمینی به مساحت شانزده هزار متر مربع و زیربنای حدود چهارده هزار متر مربع در مرداد ماه 1385 به بهره برداری رسید . بیمارستان صارم دارای 43 اتاق بستری بیمار ، 8 اتاق عمل ، 4 تخت زایمان می باشد
بیمه توسعه   بیمه سامان   بیمه پارسیان   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد