دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
چهارمحال و بختیاری / شهرکرد :استان / شهرستان
0381-3334580 :تلفن
شهرکرد – بلوارآیت الله کاشاني – ستاد دانشگاه :آدرس
http://www.skums.ac.ir :وب سایت
توضیحات :

هر چند قدمت سيستم ارائه خدمات بهداشت ودرمان در استان چهارمحال و بختیاری، از نيم قرن تجاوز مي کند ولي تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامي فعاليت هاي اين بخش تحت عنوان سازمان بهداري تنها به خدمات در ماني آن هم به صورت ناقص ودر قالب دو بيمارستان و چند درمانگاه که عمدتا در شهرها مستقر بودند محدود مي گرديد مراکز مذکور عمدتا توسط پزشکان خارجي اداره مي شد و خلاء ساير نيروها از جمله ماماوپرستار و بهورز کاملا محسوس بود از نظر مراکز آموزش عالي هيچگونه مراکز آموزشي مستقلي در سطح استان وجود نداشت و جويندگان دانش با تحمل رنج و مشقت فراوان ناگريز به مهاجرت به شهرهاي بزرگ شدند عليرغم اينکه در سال 57با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي تحول اساسي در زمينه هاي مختلف در کشور و استان اتفاق افتاد اما در بخش بهداشت و درمان استان تغيير محسوسي ايجاد نگرديد در فاصله زماني سالهاي 57-64 با مطرح شدن مراقبتهاي کارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و در مان نسبت به طراحي سيستم شبکه هاي بهداشتي درماني در سطح استان همت گماردند که بر مبناي تحقق عدالت اجتماعي و رفع نياز هاي مناطق محروم استوار بود و بعد از اجراي طرح ازمايشي شبکه اين طرح مورد حمايت مسئولين نظام قرار گرفت و گسترش چشمگيري پيدا کرد و استان چهارمحال و بختياري آهنگ سريعتري داشت.

از سال 1364 سازمان منطقه اي بهداشت و در مان به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تغيير نام و به طور کلي ساختار آن متحول و ماموريت هاي جديد در ارتباط با بهداشت ودرمان وآموزش و پژوهش و فرهنگي دانشجويان و پشتيباني براي آن پيش بيني شد . مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهاي 65تا 70 گوياي اين واقعيت است که وضعيت بهداشت و در مان از بهبود نسبي برخوردار بوده وروند تشکيل آن ادامه پيدا کرده است .

در دهه دوم شکل گيري نظام يعني از سال 74 تاکنون و پس از فراغت از کميت ها و توسعه واحدهاي بهداشتي درماني و افزايش ميزان دسترسي مردم به خدمات پرداختن به کيفيت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه و به عنوان يکي از اولويت هاي مهم دانشگاه در دستور کار قرار گرفت که با اجراي طرح هاي مختلف و پايلوت کشوري پايه هاي بهداشت و درمان استوار شد .

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com