دانشگاه علوم پزشکی اراک
مرکزی / اراک :استان / شهرستان
58 الی 0861-3136055 :تلفن
استان مركزي - خيابان شهيد شيرودي - خيابان اعلم الهدي - صندوق پستي 646 :آدرس
http://www.arakmu.ac.ir :وب سایت
info@arakmu.ac.ir :ایمیل
توضیحات :

در سال 1365 هجري شمسي مجوز تاسيس دانشكده پزشكي اراك اخذ و در بهمن ماه سال 1366 هجري شمسي دانشكده علوم پزشكي با تجمع دانشكده پزشكي و آموزشكده پرستاري و مامايي با پشتيباني علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و با پذيرش 60 دانشجو در رشته پزشكي با امكانات محدود سازمان منطقه اي بهداري و ساير نهادهاي محلي در ساختمان استيجاري شروع به فعاليت نمود و از سال 1367 هجري شمسي مستقل گرديد ؛ در سال 1369 هجري شمسي به دانشگاه علوم پزشكي تبديل شد كه در سال 1373 هجري شمسي با ادغام سازمان منطقه اي بهداشت و درمان ، مسئول ارائه خدمات بهداشتي – درماني در استان شد و به نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني استان مركزي تغيير نام يافت.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني استان مركزي در حال حاضر داراي 3 دانشكده (پزشكي، پرستاري - مامايي و پيراپزشكي) در اراك و 2 واحد پرستاري در شهرهاي خمين و ساوه مي باشد و پذيراي دانشجويان در 14 رشته دكتري تخصصي بيماريهاي داخلي (مقطع دكتراي تخصصي)، دكتري تخصصي جراحي عمومي (مقطع دكتراي تخصصي)، رشته پزشكي (مقطع دكتراي عمومي)، ميكروب شناسي (مقطع كارشناسي ارشد)، پرستاري (مقطع كارشناسي)، مامايي (مقطع كارشناسي) ، علوم آزمايشگاهي (مقاطع كارداني و كارشناسي)، اتاق عمل (مقاطع كارداني و كارشناسي)، هوشبري(مقاطع كارداني و كارشناسي)، بهداشت حرفه اي (مقطع كارداني)، بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بيماريها (مقطع كارداني)، بهداشت عمومي گرايش بهداشت خانواده (مقطع كارداني)، بهداشت محيط(مقطع كارداني)، فوريتهاي پزشكي (مقطع كارداني) مي باشد.به علاوه اين دانشگاه در طي دو دوره متوالي در سالهاي 1367 و 1368 هجري شمسي جمعاً 25 دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي بيهوشي گرفته است. اين دانشجويان پس از سپري كردن دوره دكتراي عمومي در اين دانشگاه بدون نياز به شركت در امتحانات دستياري، مستقيما جذب رشته تخصصي بيهوشي در ساير دانشگاهها گرديده اند.

دانشگاه داراي 6 معاونت بهداشت ، توسعه مديريت و منابع ، غذا و دارو، آموزش و تحقيقات، درمان و دانشجويي فرهنگي، 9 شبكه بهداشت و درمان شهرستان، 10 مركز بهداشت شهرستان و يك مركز بهداشت استان مي باشد.

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com