لیست جراح و متخصص زنان و زایمان :
فلوشیپ سرطان زنان دکتر مینو  رباطی Dr Minoo Robati .1
فلوشیپ نازایی دکتر مرضیه  آقاحسینی Dr Marzieh Aghahosseini .2
دکتر کبری  آقامفید Dr Kobra Aghamofid .3
دکتر محمد جعفر  آل صفر Dr Mohammadjafar Alesafar .4
فلوشیپ نازایی دکتر اشرف  آل یاسین Dr Ashraf Ale Yasin .5
دکتر نازیلا  ابراهیمی Dr Nazila Ebrahimi .6
دکتر طاهره  اخوان کرباسی Dr Tahere Akhavan Karbasi .7
دکتر محمدحسین  ارجمند Dr Mohammad Hosein Arjmand .8
دکتر فرزانه  ارجمند داورانی Dr Farzaneh Arjmand .9
دکتر لی لی  اسعدی Dr Lili Asadi .10
فلوشیپ پریناتولوژی دکتر لاله  اسلامیان Dr Laleh Eslamian .11
دکتر مهناز  اشرفی Dr Mahnaz Ashrafi .12
دکتر عالم گیر  اعلم Dr Alamgir Alam .13
دکتر حمیده  اعلمی Dr Hamideh Alami .14
دکتر ملک منصور  اقصی Dr Malek Mansour Aghsa .15
سونوگرافی و ارزیابی وضعیت جنین دکتر احمد رضا  اکرمی Dr Ahmad Reza Akrami .16
دکتر رویا  امدادی Dr Roya Emdadi .17
دکتر مریم  انصاف گو Dr Maryam Ensafgoo .18
دکتر شادی  بهروزفر Dr Shadi Behrouzfar .19
دکتر پرشیا  بیاتی Dr Pershia Bayati .20
دکتر مژگان  بیک زاده Dr Mojgan Beikzadeh .21
دکتر پریوش  تاج الدینی Dr Parivash Tajoddini .22
دکتر نرگس  تاج دینی Dr Narges Taj Dini .23
دکتر صفورا  تجزیه چی Dr Safoura Tajziehchi .24
دکتر بتول  توکلی Dr Batoul Tavakoli .25
دکتر اشرف  ثامتی Dr Ashraf Sameti .26
دکتر مژگان  جاودانی Dr Mojgan Javdani .27
دکتر سمانه  جزنیان Dr Samaneh Jaznian .28
فلوشیپ نازایی دکتر مینا  جعفرآبادی Dr Mina Jafarabadi .29
فلوشیپ پریناتولوژی دکتر اشرف السادات  جمال Dr Ashrafosadat Jamal .30
دکتر ماه منیر  جهانگیری Dr Mahmonir Jahangiri .31
دکتر پوران  حاجیان Dr Pouran Hajian .32
فلوشیپ نازایی، IVF و لاپاروسکوپی دکتر فرزانه  حجت Dr Farzaneh Hojjat .33
دکتر ترانه  حسینی پور Dr Taraneh Hoseinipour .34
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی دکتر آمنه سادات  حق گو Dr Ameneh Sadat Hagh Goo .35
دکتر طرلان  حمیده خو Dr Tarlan Hamideh Khoo .36
فلوشیپ پریناتولوژی دکتر صدیقه  حنطوش زاده Dr Sedigheh Hantoushzadeh .37
دکتر اعظم  خانجانخانی Dr Azam Khanjankhani .38
فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته دکتر فرزانه سادات  خضری Dr Farzaneh Sadat Khezri .39
دکتر خسرو  خطیبی Dr Khosrow Khatibi .40
فلوشیپ پریناتولوژی دکتر صغری  خظردوست Dr Soghra Khezer doost .41
دکتر سهیلا  داور Dr Soheila Davar .42
دکتر کلثوم  دربندی بندی داریان Dr Kolsoum Darbandi .43
دکتر جهانگیر  درخشان Dr Jahangir Derakhshan .44
دکتر سعیده  دشتی Dr Saeideh Dashti .45
دکتر شعله  دونلو Dr Shole Dounlo .46
دکتر اعظم  دهقانی زاده Dr Azam Dehghanizadeh .47
دکتر عادله  ذبیحی Dr Adeleh Zabihi .48
دکتر میترا  رحمانی Dr Mitra Rahmani .49
فلوشیپ IVF و ناباروری دکتر فاطمه  رزاقی کاشانی Dr Fatemeh Razzaghi Kashani .50
دکتر شهلا  رشیقی Dr Shahla Rashighi .51
دکتر سلما  رضوی Dr Salma Razavi .52
فلوشیپ لاپاراسکوپی IVF دکتر فاطمه  رمضان زاده Dr Fatemeh Ramezanzadeh .53
دکتر مرضیه  رمضان زاده Dr Marzieh Ramezanzadeh .54
فلوشیپ نازایی و IVF دکتر زهرا  زارعیان Dr Zahra Zareian .55
دکتر نسرین  ساسانی Dr nasrin sasani .56
فوق تخصص سرطان زنان دکتر گلنار  سرور Dr Golnar Sorour .57
فلوشیپ نازایی، IVF، هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی دکتر فرناز  سهراب وند Dr Farnaz Sohrabvand .58
فلوشیپ نازایی دکتر انسیه  شاهرخ تهرانی نژاد Dr Ensiyeh Shahrokh Tehraninejad .59
دکتر زهره  شاهوردی Dr Zohreh Shahverdi .60
دکتر مرضیه  شریفی Dr Marzieh Sharifi .61
دکتر اکرم  شهامی Dr Akram Shahami .62
فلوشیپ نازایی دکتر حمید  صاحب کشاف Dr Hamid Saheb Kashaf .63
دکتر مرضیه  صادقی Dr Marzieh Sadeghi .64
فلوشیپ نازایی، لاپاراسکوپی IVF دکتر ساغر  صالح پور Dr Saghar Salehpour .65
دکتر حسین  صدیق Dr Hosein Seddigh .66
فلوشیپ نازایی، لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی دکتر لیلی  صفدریان Dr Leili Safdarian .67
دکتر سعیده  ضیایی Dr Saideh Ziae .68
دکتر سیما  طادی Dr Sima Tadi .69
دکتر رضیه السادات  طباطبایی Dr Raziosadat Tabatabae .70
دکتر کتایون  طلیعه Dr Katayoun Talie .71
دکتر آمنه شیرین  ظفرقندی Dr Ameneh Shirin Zafarghandi .72
دکتر نفیسه  ظفرقندی Dr Nafiseh Zafarghandi .73
فلوشیپ لاپاراسکوپی دکتر منیر  عشوری Dr Monir Ashouri .74
دکتر سیما  عظیمی Dr Sima Azimi .75
دکتر ترانه  عقیلی Dr Taraneh Aghili .76
دکتر مهسا  علا Dr Mahsa Ala .77
دکتر سیده مینا  علاقه بند Dr Seyedeh Mina Alagheband .78
دکتر ژاله  فاضل سرجوئی Dr Zhale Fazel Sarjoue .79
دکتر شهین  فتحی نژاد Dr Shahin Fathinejad .80
دکتر نیر اعظم  فتوتی Dr Nayer Azam Fotovati .81
دکتر سیده فاطمه  فدکی Dr Seyyedeh Fatemeh Fadaki .82
دکتر منیژه  فرج پور Dr Manijeh Farajpour .83
دکتر فرزانه  فهیمی Dr Farzaneh Fahimi .84
فلوشیپ جراحی سرطان دکتر فاطمه  قائم مقامی Dr Fatemeh Ghaemmaghami .85
دکتر مرجان  قاجار Dr Marjan Ghajar .86
دکتر نرگس  قلاوند Dr Narges Ghalavand .87
دکتر پروین  کاتب Dr Parvin Kateb .88
دکتر رضوان  کاظمی Dr Rezvan Kazemi .89
دکتر مهشید  کاویانی Dr Mahshid Kaviani .90
دکتر خدیجه  کرمی Dr Khadijeh Karami .91
دکتر مهشید  کریمی Dr Mahshid Karimi .92
دکتر محمدحسن  گرجی زاده Dr Mohammad Hasan Gorjizadeh .93
فلوشیپ نازایی دکتر منیره  گل شیرازی Dr Monireh Golshirazi .94
دکتر پروین  گنجی Dr Parvin Ganji .95
دکتر ندا  گوگل Dr Neda Gougol .96
دکتر طیبه  ماپار Dr Tayebeh Mapar .97
دکتر مهین  مجدزاده Dr Mahin Majdzadeh .98
دکتر معصومه  محمد آهاری Dr Masoumeh Mohammadahari .99
دکتر رزیتا  محمدی Dr Rozita Mohammadi .100
دکتر لاله  محمدی علمداری Dr Laleh Mohammadi Alamdari .101
فلوشیپ نازایی و IVF دکتر فتانه  مختاری Dr Fataneh Mokhtari .102
فلوشیپ سرطان زنان دکتر میترا  مدرس گیلانی Dr Mitra Modarres Gilani .103
دکتر هدا  مرتاض Dr Hoda Mortaz .104
فلوشیپ پریناتولوژی دکتر وجیهه  مرصوصی Dr Vajihe Marsousi .105
دکتر فریدون  مستوفی زاده Dr Fereydoun Mostofizadeh .106
دکتر یداله  مظفری Dr Yadollah Mozaffari .107
دکتر فرشته  معاون Dr Fereshteh Moaven .108
دکتر نادره  معصومی کاشانی Dr Nadereh Masoumi Kashani .109
دکتر اشرف  معینی Dr Ashraf Moeini .110
دکتر کاوه  مقاره ای Dr Kaveh Mogharei .111
دکتر شهین  موسوی Dr Shahin Musavi .112
دکتر سیمین  موسوی Dr Simin Mousavi .113
فلوشیپ لاپاراسکوپی و سونوگرافی دکتر مهناز  مه پیما Dr Mahnaz Mahpeyma .114
فلوشیپ نازایی و IVF دکتر محمد  مهدی زاده Dr Mohammad Mehdizadeh .115
فلوشیپ سرطان زنان دکتر نیلی  مهرداد Dr Nili Mehrdad .116
دکتر نیلی  مهرداد Dr Nili Mehrdad .117
فلوشیپ لاپاراسکوپی دکتر معصومه  میر اسماعیلی Dr Masoume Mir Esmaeili .118
دکتر سارا  میر زنده دل Dr Sara Mirzendedel .119
دکتر شکوه السادات  میرعلائی Dr Shokouhosadat Miralaei .120
دکتر صدیقه  میمندی نیا Dr Sedighe Meimandy Nia .121
فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی، IVF، IUI دکتر فریبا  مینائی Dr Fariba Minae .122
دکتر مژگان  ناصری Dr Mojgan Naseri .123
دکتر محمد  ناظمیان Dr Mohammad Nazemian .124
دکتر نسرین  نصیرزاده Dr Nasrin Nasirzadeh .125
دکتر فاطمه  نعمت اللهی Dr Fatemeh Nematollahi .126
فلوشیپ پریناتولوژی دکتر شیرین  نیرومنش Dr Shirin Niroumanesh .127
دکتر فرنگیس  نیلچی Dr Farangis Nilchi .128
دکتر زهرا  وزیری چیمه Dr Zahra Vaziri Chimeh .129
دکتر محمدهادی  همتی Dr Mohammadhadi Hemmati .130
دکتر فریبا  یوسف نژاد Dr Fariba Yusofnejad .131
برای مشاهده اطلاعات تماس - مطب ها و مراکز درمانی ، روی نام پزشک کلیک کنید **    
   

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com