بخش متخصص قلب و عروق :
دکتر نصرت آزاد احیایی Dr Nosrat Azad .1
فلوشیپ آنژیوپلاستی دکتر جمشید آیدنلو Dr Jamshid Aydanlou .2
دکتر محمدرضا ابوالفضلی Dr Mohamadreza Abolfazli .3
دکتر فضل اله احمدی Dr Fazlollah Ahmadi .4
دکتر آرسیس احمدیه Dr Arsis Ahamdieh .5
دکتر مریم اسماعیلی Dr Maryam Esmaeli .6
دکتر رضا اکبری اوخچی Dr Reza Akbari Okhchi .7
دکتر نازیلا الفت نوبری Dr Nazila Olfat Nobari .8
دکتر ابوالقاسم امیری Dr Abolghasem Amiri .9
فلوشیپ اينترونشنال‌ كارديولوژی و الکتروفیزیولوژی دکتر محمدعلی باغی Dr Mohammadali Baghi .10
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر دکتر رمضان بخشیان Dr Ramezan Bakhshian .11
دکتر بهرام پیشگو Dr Bahram Pishgoo .12
دکتر فروغ جوادی Dr Forugh Javadi .13
دکتر الهام حسینی Dr Elham Hoseini .14
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی دکتر بتول السادات حیدری Dr Batolosadat Heidari .15
دکتر فرناز خداپرست Dr Farnaz Khodaparast .16
دکتر ژینوس دبیری Dr Jinoos Dabiri .17
دکتر مجید دهقانی Dr Majid Dehghani .18
دکتر رضیه رازی Dr Razieh Razi .19
دکتر علیرضا رحمتی زاده Dr Alireza Rahmatizadeh .20
دکتر هادی رضوان طلب Dr Hadi Rezvantalab .21
دکتر منصور رفیعی Dr Mansour Rafie .22
دکتر محمد سپه دوست Dr Mohammad Sepahdoust .23
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی پیشرفته دکتر سید جلال سعیدی Dr Seyyed Jalal Saeidi .24
دکتر عباس سیاهی Dr Abbas Siahi .25
دکتر مریم شاخصی Dr Maryam Shakhesi .26
دکتر فهیمه صبور Dr Fahimeh Sabour .27
دکتر سید محمود صدر بافقی Dr Seyed Mahmoud Sadr Bafghi .28
دکتر ارشمیدس صنعتی Dr Arashmidos San'ati .29
دکتر سید شهاب طباطبایی Dr Seyed Shahab Tabatabaei .30
دکتر شاپور عالی داعی Dr Shapour Alidae .31
دکتر احمد عباسی خلفی Dr Ahmad Abbasi Khalafi .32
دکتر ایرج عبداله پور Dr Iraj Abdollahpour .33
دکتر محمد فاضلی Dr Mohammad fazeli .34
دکتر مهرداد فخرالدینی Dr Mehrdad Fokhrodini .35
فلوشیپ اينترونشنال‌ كارديولوژی و الکتروفیزیولوژی دکتر فرخ فرزانفر Dr Farokh Farzanfar .36
دکتر جواد فروغ Dr Javad Forough .37
دکتر منوچهر قارونی Dr Manouchehr Gharouni .38
دکتر امید قبادی Dr Omid Ghobadi .39
فلوشیپ اینتروینشنال کاردیولوژی دکتر داود کاظمی صالح Dr Davood Kazemi Saleh .40
دکتر محمدهادی کدیور Dr Mohammad Hadi Kadivar .41
دکتر علیرضا کلانی Dr Alireza Kalani .42
دکتر همایون کوهی کمالی Dr Homayoun Kouhi Kamali .43
دکتر مهدی لطیف Dr Mehdi Latif .44
دکتر سعید ماهپور Dr Saeid Mahpour .45
فلوشیپ اينترونشنال‌ كارديولوژی و الکتروفیزیولوژی دکتر علی متینی Dr Ali Matini .46
دکتر عبدالرضا محجوب Dr Abdoreza Mahjoub .47
دکتر محمدرضا محمدحسنی Dr Mohammad Reza Mohammad Hasani .48
دکتر مهدی مختاریان Dr Mehdi Mokhtarian .49
دکتر محمدرضا معتمدی Dr Mohammadreza Motamedi .50
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی پیشرفته دکتر ناصر موثقی Dr Naser Movasaghi .51
فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی دکتر امیرعلی مهربانفر Dr Amirali Mehrbanfar .52
فوق تخصص قلب کودکان و جنین، فلوشیپ اینترونشن دکتر سیدرضا میری Dr Seyed Reza Miri .53
فلوشیپ اينترونشنال‌ كارديولوژی و الکتروفیزیولوژی دکتر حمیدرضا نشاط طاهر زاده Dr Hamidreza Neshat Taherzadeh .54
فلوشیپ اينترونشنال‌ كارديولوژی و الکتروفیزیولوژی دکتر محمد حسن نمازی Dr Mohammad Hasan Namazi .55
دکتر فریدون یوسفی Dr Fereydoun Yousefi .56
برای مشاهده اطلاعات تماس - مطب ها و مراکز درمانی ، روی نام پزشک کلیک کنید **