بخش فوق تخصص گوارش و کبد :
دکتر محسن آخوندی Dr Mohsen Akhundi .1
دکتر رحیم آقازاده Dr Rahim Aghazadeh .2
دکتر محمدحسین آنتیک چی Dr Mohammadhosein Antikchi .3
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی Dr Naser Ebrahimi Daryani .4
دکتر فیروز اژیه Dr Firouz Ejieh .5
دکتر محمدکاظم امیربیگی Dr Mohammadkazem Amirbeigi .6
دکتر مهرداد حق ازلی Dr Mehrdad Hagh Azali .7
دکتر مرتضی خطیبیان Dr Morteza Khatibian .8
دکتر محمدرضا زالی Dr Mohammadreza Zali .9
دکتر حامد زمانی Dr Hamed Zamani .10
دکتر رسول ستوده منش Dr Rasoul Sotoudemanesh .11
دکتر حسن سلمان روغنی Dr Hasan Salman Roghani .12
دکتر سید محمد سلیمانی Dr Seyyed Mohammad Soleymani .13
دکتر داود شریفی دلوئی Dr Davood Sharifi .14
دکتر حمید صالحیار Dr Hamid Salehyar .15
دکتر کیومرث فتاحی Dr Kiomars Fattahi .16
دکتر غلامرضا فخار Dr Gholamreza Fakhar .17
دکتر فرزاد فرامرزی Dr Farzad Faramarzi .18
دکتر امیرحسین فقیهی Dr Amirhosein Faghihi .19
دکتر فریده مرادی مقدم Dr Farideh Moradi Moghadam .20
دکتر محسن مسعودی Dr Mohsen Masoudi .21
دکتر ابوالقاسم مغازه ای Dr Abolghasem Maghazee .22
دکتر رضا ملک زاده Dr Reza Malekzadeh .23
دکتر سید حسین میرمجلسی Dr Seyed Hosein Mirmajlesi .24
دکتر جواد میکائیلی Dr Javad Mikaeli .25
دکتر زهرا هنرکار Dr Zahra Honarkar .26
دکتر هومن هوشنگی Dr Hooman Houshangi .27
برای مشاهده اطلاعات تماس - مطب ها و مراکز درمانی ، روی نام پزشک کلیک کنید **