بخش فوق تخصص ریه :
دکتر خسرو آگین Dr Khosrow Agin .1
دکتر کاظم آملی Dr Kazem Amoli .2
فلوشیپ پیوند ریه و مراقبتهای ویژه دکتر سید حمیدرضا ابطحی Dr Seyed Hamidreza Abtahi .3
دکتر بهزاد بنی اقبال Dr Behzad Banieghbal .4
دکتر حمیدرضا جباری Dr Hamid Reza Jabbari .5
دکتر سعید جهانشاهلو Dr Saeed Jahanshahloo .6
دکتر ابوالحسن حلوانی Dr Abolhasan Halvani .7
دکتر ناهید زارع زاده Dr Nahid Zarezadeh .8
دکتر سیروس شعبانی Dr Siroos Shabani .9
دکتر محمد جعفر فانی Dr Mohammad jafar Fani .10
دکتر سید شهاب الدین محمد مکی Dr Seyed Shahabeddin Mohammad Makki .11
دکتر محمدرضا مسجدی Dr Mohammadreza Masjedi .12
دکتر مریم السادات معین آزاد تهرانی Dr Maryamosadat Moinazad Tehrani .13
دکتر پرویز واحدی Dr Parviz Vahedi .14
برای مشاهده اطلاعات تماس - مطب ها و مراکز درمانی ، روی نام پزشک کلیک کنید **