لیست داروخانه های ثبت شده :
داروخانه ۱۳ آبان - تامین اجتماعی .1
داروخانه 17 شهریور .2
داروخانه 503 ارتش .3
داروخانه آبان .4
داروخانه آبان .5
داروخانه آبشار .6
داروخانه آبشناسان .7
داروخانه آبكوه .8
داروخانه آپادانا .9
داروخانه آدینه .10
داروخانه آذر کیوان .11
داروخانه آذربایجان .12
داروخانه آذین .13
داروخانه آراد .14
داروخانه آراسته .15
داروخانه آرامش .16
داروخانه آرزو .17
داروخانه آرژانتین .18
داروخانه آروین .19
داروخانه آریا .20
داروخانه آریا .21
داروخانه آریاشهر .22
داروخانه آریاک .23
داروخانه آرین .24
داروخانه آزادی .25
داروخانه آزادی - صنعت نفت .26
داروخانه آزادی (تأمین اجتماعی) .27
داروخانه آسایش .28
داروخانه آستانه حضرت عبدالعظیم .29
داروخانه آسمان .30
داروخانه آفاق .31
داروخانه آفتاب .32
داروخانه آفتاب گردان .33
داروخانه آفتاب ونک .34
داروخانه آل محمد .35
داروخانه آلستوم .36
داروخانه آلفا (دکتر گل ) .37
داروخانه آلمانی .38
داروخانه آناهیتا .39
داروخانه آناهید .40
داروخانه آنیسون .41
داروخانه آواطب .42
داروخانه آویشن .43
داروخانه آیت .44
داروخانه آینده .45
داروخانه ابن سینا .46
داروخانه ابن یمین .47
داروخانه ابوذر .48
داروخانه ابوریحان .49
داروخانه ابوریحان .50
داروخانه اتابک .51
داروخانه اتحاد .52
داروخانه احسان .53
داروخانه اختیاریه ( دکتر منصوری ) .54
داروخانه ادهم .55
داروخانه ادیب .56
داروخانه ادیب - مرکزی .57
داروخانه اردلان .58
داروخانه اردیبهشت .59
داروخانه ارژنگ .60
داروخانه ارس .61
داروخانه ارشاد .62
داروخانه ارشاد .63
داروخانه ارشیا .64
داروخانه ارغوان .65
داروخانه ارم .66
داروخانه ارمغان .67
داروخانه اسرا .68
داروخانه اسکان .69
داروخانه اسلامی - مرکزی .70
داروخانه اشرفی اصفهانی .71
داروخانه اعتبار .72
داروخانه اعتماد .73
داروخانه افرا .74
داروخانه افرا .75
داروخانه افسریه .76
داروخانه افشار .77
داروخانه افشین .78
داروخانه اقـدسیـه .79
داروخانه اقبال .80
داروخانه اقبال .81
داروخانه اکباتان .82
داروخانه اکسیر .83
داروخانه البرز .84
داروخانه البرز تجریش‌ .85
داروخانه الحاوی .86
داروخانه الغدیر .87
داروخانه المپیک .88
داروخانه المهدی .89
داروخانه الوند .90
داروخانه الیا .91
داروخانه امام حسین (ع) .92
داروخانه امام حسین (ع) - دانشگاه شهیدبهشتی - تامین اجتماعی .93
داروخانه امام خمینی ( تأمین اجتماعی ) .94
داروخانه امام رضا .95
داروخانه امام سجاد - شماره ۲ ناجا نیروی انتظامی .96
داروخانه امام علی - خیریه .97
داروخانه امداد .98
داروخانه امید .99
داروخانه امید لو .100
داروخانه امیدی .101
داروخانه امیر .102
داروخانه امیراعلم - تامین اجتماعی (گوش و حلق و بینی) .103
داروخانه امیرالمؤمنین .104
داروخانه امیرکبیر .105
داروخانه امیریه .106
داروخانه امین .107
داروخانه اندیشه .108
داروخانه انوری .109
داروخانه انوشه .110
داروخانه انیس‌ .111
داروخانه اوجا .112
داروخانه اوحدی .113
داروخانه اونیورسال .114
داروخانه ایران .115
داروخانه ایران (نواب صفوی) .116
داروخانه ایران زمین .117
داروخانه ایران ما .118
داروخانه ایرانپارس .119
داروخانه ایرانشاهی .120
داروخانه ایرانشهر .121
داروخانه ایرانمهر - مرکزی .122
داروخانه ایرانیاد .123
داروخانه ایرانیان .124
داروخانه ایرانیان .125
داروخانه ایزد .126
داروخانه ایساتیس .127
داروخانه بابک .128
داروخانه بابك‌ .129
داروخانه باختر .130
داروخانه باران .131
داروخانه بانک ملی .132
داروخانه باهر .133
داروخانه بخارست .134
داروخانه بدر نو .135
داروخانه بدیعی .136
داروخانه برهان .137
داروخانه بزرگ شهر .138
داروخانه بزرگمهر .139
داروخانه بصیرت .140
داروخانه بعثت .141
داروخانه بقیه ‌الله ‌اعظ‌م‌ شماره‌2 .142
داروخانه بنژامین .143
داروخانه بنفشه .144
داروخانه بوعلی .145
داروخانه بوعلی .146
داروخانه بوعلی سینا .147
داروخانه بهار .148
داروخانه بهاردوست .149
داروخانه بهارلو - تامین اجتماعی .150
داروخانه بهارمهر .151
داروخانه بهبودی .152
داروخانه بهپخش .153
داروخانه بهجت .154
داروخانه بهداد .155
داروخانه بهداشت .156
داروخانه بهرام .157
داروخانه بهرامی - تامین اجتماعی .158
داروخانه بهرینگ .159
داروخانه بهزاد .160
داروخانه بهشت دارو .161
داروخانه بهشید .162
داروخانه بهنود .163
داروخانه بیژن .164
داروخانه بیستون .165
داروخانه بیمارستان بهمن .166
داروخانه بیمارستان پارسیان .167
داروخانه بیمارستان چمران .168
داروخانه بیمارستان شهید مدرس .169
داروخانه بیمارستان شهید مصطفی خمینی .170
داروخانه بیمارستان عرفان .171
داروخانه بیمارستان هدایت .172
داروخانه بیوفارم .173
داروخانه پاتریس .174
داروخانه پاد .175
داروخانه پارت .176
داروخانه پارس .177
داروخانه پارس .178
داروخانه پارسازاد .179
داروخانه پارسیان .180
داروخانه پارک کلینیک .181
داروخانه پارمیس .182
داروخانه پاسارگاد .183
داروخانه پاسارگاد .184
داروخانه پاستور .185
داروخانه پاستور - مرکزی .186
داروخانه پاستور نو .187
داروخانه پاک آریان .188
داروخانه پامچال .189
داروخانه پایا .190
داروخانه پرتو .191
داروخانه پردیسان .192
داروخانه پرستار .193
داروخانه پرسیان .194
داروخانه پرسیکا .195
داروخانه پرشین .196
داروخانه پرند .197
داروخانه پرنیان .198
داروخانه پرواز .199
داروخانه پروان .200
داروخانه پروانه .201
داروخانه پروین .202
داروخانه پروین .203
داروخانه پریسا (‌داراباد) .204
داروخانه پریما .205
داروخانه پزشکان .206
داروخانه پسیان‌ .207
داروخانه پل رومی .208
داروخانه پوررازی .209
داروخانه پورمند .210
داروخانه پونک .211
داروخانه پویا .212
داروخانه پیام .213
داروخانه پیام نور .214
داروخانه پیامبر .215
داروخانه پیروزی .216
داروخانه پیشرو .217
داروخانه پیمان .218
داروخانه پیمانه .219
داروخانه تابا .220
داروخانه تابان .221
داروخانه تخت زرین .222
داروخانه تخت طاووس .223
داروخانه ترمه .224
داروخانه ترنج .225
داروخانه تک فارم .226
داروخانه تکبیر .227
داروخانه تمدن .228
داروخانه تندرست .229
داروخانه تندرستی .230
داروخانه تندیس .231
داروخانه توانیر .232
داروخانه توحید .233
داروخانه توران .234
داروخانه توکل .235
داروخانه تهران .236
داروخانه تهران پارس .237
داروخانه تهران نو .238
داروخانه تهرانسر .239
داروخانه ثریا .240
داروخانه ثمربخش .241
داروخانه جالینوس .242
داروخانه جاودان .243
داروخانه جاوید .244
داروخانه جرجانی (دکتر کلانتری ) .245
داروخانه جردن (الغدیر) .246
داروخانه جلال آل احمد .247
داروخانه جم .248
داروخانه جمال .249
داروخانه جنت آباد - مرکزی .250
داروخانه جوادیه .251
داروخانه جوان .252
داروخانه جوانه .253
داروخانه جهان .254
داروخانه جی - مرکزی .255
داروخانه جیحون - مرکزی .256
داروخانه چیت ساز ( زرین ) .257
داروخانه حجت .258
داروخانه حضرت زینب - تامین اجتماعی .259
داروخانه حکمت .260
داروخانه حکیم .261
داروخانه حکیم سنایی .262
داروخانه حکیمیه .263
داروخانه حکیمیه - ش. ۳ .264
داروخانه حیـان .265
داروخانه حیات .266
داروخانه خاتم .267
داروخانه خاتم الانبیا .268
داروخانه خرمی .269
داروخانه خزانه .270
داروخانه خزر .271
داروخانه خشایار .272
داروخانه خلیج .273
داروخانه خندان .274
داروخانه خورشید .275
داروخانه خوشبین .276
داروخانه خیام .277
داروخانه دادبخش .278
داروخانه دادگستری .279
داروخانه داریوش .280
داروخانه دانا .281
داروخانه دانش .282
داروخانه دانیال .283
داروخانه دانیال نبی .284
داروخانه داود عبدالهی .285
داروخانه دردشت .286
داروخانه درسا .287
داروخانه درمان .288
داروخانه درمانگر .289
داروخانه دروس .290
داروخانه دریا .291
داروخانه دزاشیب .292
داروخانه دکتر آذر حجازی .293
داروخانه دکتر آذربایجانی .294
داروخانه دکتر آراد .295
داروخانه دکتر آرزو ریاضی .296
داروخانه دکتر آرین مسائلی .297
داروخانه دکتر ابوالفتح مجدفر .298
داروخانه دکتر ابوالفضلی .299
داروخانه دکتر احقاقی .300
داروخانه دکتر احمد اسلامی .301
داروخانه دکتر احمدی (برلین) .302
داروخانه دکتر اخلاقی .303
داروخانه دکتر اسد اله شفیعی .304
داروخانه دکتر اسدی .305
داروخانه دکتر اسفندیاری .306
داروخانه دکتر اسلامی .307
داروخانه دکتر اسلامی .308
داروخانه دکتر اسماعیلی .309
داروخانه دکتر اصغر زارعی .310
داروخانه دکتر اصغر سلیمی .311
داروخانه دکتر اعتصام .312
داروخانه دکتر اعظم فروزانی .313
داروخانه دکتر افهمی .314
داروخانه دکتر اکبری راد .315
داروخانه دکتر اله وردی .316
داروخانه دکتر الیاهو نقره ییان .317
داروخانه دکتر امراله نیکوفرد .318
داروخانه دکتر امینی .319
داروخانه دکتر انور نائین چی .320
داروخانه دکتر باباجان نوری .321
داروخانه دکتر بابازاده .322
داروخانه دکتر بابک بقایی .323
داروخانه دکتر بابک علی زاده .324
داروخانه دکتر بابک مهرزاد .325
داروخانه دکتر بافقی‌نیا .326
داروخانه دکتر باقری .327
داروخانه دکتر بتول شرقی .328
داروخانه دکتر بدرالسادات باطومچی .329
داروخانه دکتر برخورداری .330
داروخانه دکتر بهاری پو ر .331
داروخانه دکتر بهاور .332
داروخانه دکتر بهرام بیات .333
داروخانه دکتر بهروز مصباح .334
داروخانه دکتر بهمن یار راستکار .335
داروخانه دکتر بهمنیار .336
داروخانه دکتر بهنام ‌باقری‌ .337
داروخانه دکتر بیژن عالی پور .338
داروخانه دکتر بیگدلی .339
داروخانه دکتر پارساپور .340
داروخانه دکتر پاس بین .341
داروخانه دکتر پدرام رحیمی نیک .342
داروخانه دکتر پرویز رمضانی .343
داروخانه دکتر پروین شاه نظری .344
داروخانه دکتر پروین عطایی .345
داروخانه دکتر پورلشکری .346
داروخانه دکتر پیران ویسه .347
داروخانه دکتر تقوا .348
داروخانه دکتر تقوی .349
داروخانه دکتر تقی پور .350
داروخانه دکتر توکلیان .351
داروخانه دکتر ثریا امیرارفعی .352
داروخانه دکتر جعفرزاده .353
داروخانه دکتر جلال قربی .354
داروخانه دکتر جمیله حیدری عراقی .355
داروخانه دکتر جمیله علی زاده .356
داروخانه دکتر جمیلی .357
داروخانه دکتر جننتی .358
داروخانه دکتر جواد حسن زاده .359
داروخانه دکتر جواد علوی .360
داروخانه دکتر جوادی .361
داروخانه دکتر جوادی .362
داروخانه دکتر جواهری .363
داروخانه دکتر جودی .364
داروخانه دکتر چنگیز عابدی .365
داروخانه دکتر حاجی زاده .366
داروخانه دکتر حریر فروش ( لقمان) .367
داروخانه دکتر حسن هرمی پور .368
داروخانه دکتر حسین شاهی .369
داروخانه دکتر حسین شیرازی .370
داروخانه دکتر حسین فهیم پور .371
داروخانه دکتر حسین مقدم .372
داروخانه دکتر حکیمی .373
داروخانه دکتر حمید ایوبی .374
داروخانه دکتر حنیف زاده .375
داروخانه دکتر حیدری .376
داروخانه دکتر خاتمی .377
داروخانه دکتر خاتمی .378
داروخانه دکتر خدایی .379
داروخانه دکتر خسروی .380
داروخانه دکتر خلیل بغدادچی .381
داروخانه دکتر خلیل شهراسبی .382
داروخانه دکتر خورشیدیان .383
داروخانه دکتر دادفر .384
داروخانه دکتر دارایی .385
داروخانه دکتر داریوش حمیدیان .386
داروخانه دکتر داود اله وردی .387
داروخانه دکتر دکتر پروین دخت صفی الدین .388
داروخانه دکتر دهپور .389
داروخانه دکتر رازقی .390
داروخانه دکتر راضیه عیسی بخش .391
داروخانه دکتر رباطی .392
داروخانه دکتر رسول یوسفی بهزادی .393
داروخانه دکتر رسولی .394
داروخانه دکتر رضا ابافضلی .395
داروخانه دکتر رضا تفضلی .396
داروخانه دکتر رضا سروشان .397
داروخانه دکتر رمضان صبور .398
داروخانه دکتر روحانی مقدم .399
داروخانه دکتر رودباری .400
داروخانه دکتر روزه دار .401
داروخانه دکتر روشنک کابلی .402
داروخانه دکتر رهنما .403
داروخانه دکتر زارعی اسفندآبادی .404
داروخانه دکتر زهتابچی .405
داروخانه دکتر زهرا اسلامی .406
داروخانه دکتر زهرا خلاقی .407
داروخانه دکتر زهرا سبزواری .408
داروخانه دکتر زهرا معین الدینی .409
داروخانه دکتر زهرایی .410
داروخانه دکتر ژیلا زضوی .411
داروخانه دکتر ساره السادات روحانی .412
داروخانه دکتر ستوده مانی‌ .413
داروخانه دکتر سعادت .414
داروخانه دکتر سعدوندی .415
داروخانه دکتر سعید یاشار .416
داروخانه دکتر سعیدی .417
داروخانه دکتر سماروک .418
داروخانه دکتر سودابه رضانیا .419
داروخانه دکتر سودابه وثوقی .420
داروخانه دکتر سیار .421
داروخانه دکتر سیاوش پروین .422
داروخانه دکتر سیاوش مفخم .423
داروخانه دکتر سید محمد خاتمی .424
داروخانه دکتر سیدمحمد سعادت حسینی .425
داروخانه دکتر سیدمحمد موسوی .426
داروخانه دکتر سیما میرحسنی مقدم .427
داروخانه دکتر سیمین دخت متقیان .428
داروخانه دکتر شاکری .429
داروخانه دکتر شالدوزی .430
داروخانه دکتر شاه آبادی .431
داروخانه دکتر شریفی نارانی .432
داروخانه دکتر شعیبی .433
داروخانه دکتر شقاقی .434
داروخانه دکتر شمسایی .435
داروخانه دکتر شهرزاد احمدی .436
داروخانه دکتر شهلا ابطحی .437
داروخانه دکتر شهیدی .438
داروخانه دکتر شهیدی تبار .439
داروخانه دکتر صادقی کوهپایی .440
داروخانه دکتر صفوی .441
داروخانه دکتر صنعتی .442
داروخانه دکتر صولت .443
داروخانه دکتر ضمیری .444
داروخانه دکتر طالبی .445
داروخانه دکتر طاهره حمیدی .446
داروخانه دکتر طبیبیان .447
داروخانه دکتر طلا جورانی .448
داروخانه دکتر طلایی .449
داروخانه دکتر طوسی .450
داروخانه دکتر عابدی .451
داروخانه دکتر عادل متین .452
داروخانه دکتر عباس صابری .453
داروخانه دکتر عباس علی حکمتی پور .454
داروخانه دکتر عبدالعلی آزاد .455
داروخانه دکتر عبداله .456
داروخانه دکتر عفت گودرزی .457
داروخانه دکتر علی اصغر اطمینان .458
داروخانه دکتر علی اکبرشناسی .459
داروخانه دکتر علی بایگی .460
داروخانه دکتر علی بهارستانی .461
داروخانه دکتر علی بهلولی .462
داروخانه دکتر علی رضا شمس .463
داروخانه دکتر علی عبداله زاده .464
داروخانه دکتر علی قهرمانی .465
داروخانه دکتر علی محمدی .466
داروخانه دکتر علی مولایی .467
داروخانه دکتر علیا .468
داروخانه دکتر علیرضا مقدم .469
داروخانه دکتر غلام رضا تبریزی .470
داروخانه دکتر غلام علی تقوی .471
داروخانه دکتر غلامحسین مدرسی .472
داروخانه دکتر غلامی .473
داروخانه دکتر فاطمه الهامی .474
داروخانه دکتر فاطمه زاهدی .475
داروخانه دکتر فاطمه صومعه سرایی .476
داروخانه دکتر فاطمه مؤیدی .477
داروخانه دکتر فتاح .478
داروخانه دکتر فتحی .479
داروخانه دکتر فخیمی .480
داروخانه دکتر فرامرز وکیلی .481
داروخانه دکتر فرحناز نبوی .482
داروخانه دکتر فرزاد امینی ( قروی) .483
داروخانه دکتر فرزانه احمدی .484
داروخانه دکتر فرزین بهرامی .485
داروخانه دکتر فرشته مهرآزما .486
داروخانه دکتر فرشید بهنیا .487
داروخانه دکتر فرهادیان .488
داروخانه دکتر فریبا هاشمی .489
داروخانه دکتر فریدون کشاورز .490
داروخانه دکتر فریدونیان .491
داروخانه دکتر فیروزه آذرپور .492
داروخانه دکتر قائمی .493
داروخانه دکتر قدرت علی صدری .494
داروخانه دکتر قدسی .495
داروخانه دکتر قدیریان .496
داروخانه دکتر قره باغی .497
داروخانه دکتر قزوینی .498
داروخانه دکتر کاظم بهشاد .499
داروخانه دکتر کامبخش .500
داروخانه دکتر کامراد .501
داروخانه دکتر کامران شاه کامرانی .502
داروخانه دکتر کاووس توکلی .503
داروخانه دکتر کرمی .504
داروخانه دکتر کریم داهی .505
داروخانه دکتر کشمیری .506
داروخانه دکتر کلکتی .507
داروخانه دکتر کوروش شقاقی .508
داروخانه دکتر کیومرث هاشمی .509
داروخانه دکتر گلباری .510
داروخانه دکتر گودرزی .511
داروخانه دکتر گیل .512
داروخانه دکتر لاجوردی .513
داروخانه دکتر لحمی .514
داروخانه دکتر لطف اله مینویی .515
داروخانه دکتر لیدا کاکیان .516
داروخانه دکتر مانی .517
داروخانه دکتر ماهرخ چهره نما .518
داروخانه دکتر ماهرخ مولاییان .519
داروخانه دکتر متولی .520
داروخانه دکتر مجید طاهری .521
داروخانه دکتر مجید ملاحسینی .522
داروخانه دکتر محبوبه مشرف .523
داروخانه دکتر محبوبه هوشمند .524
داروخانه دکتر محسن حقیقت منفرد .525
داروخانه دکتر محمد حسین فرنوش .526
داروخانه دکتر محمد ظهوری .527
داروخانه دکتر محمد علی دانایی .528
داروخانه دکتر محمد علی شادآرام .529
داروخانه دکتر محمد فرمهینی فراهانی .530
داروخانه دکتر محمد مهدی خلیل زاده خوشخو .531
داروخانه دکتر محمدباقر شایورد .532
داروخانه دکتر محمدباقر محمدی (فاطیما) .533
داروخانه دکتر محمدجواد اشراقی .534
داروخانه دکتر محمدجواد ایران پور .535
داروخانه دکتر محمدرضا نظیری .536
داروخانه دکتر محمدمهدی آل عصفور .537
داروخانه دکتر محمدناصر قیطاسی .538
داروخانه دکتر محمود افخمی .539
داروخانه دکتر محمود جعفری زاده .540
داروخانه دکتر محمودی .541
داروخانه دکتر محمودی .542
داروخانه دکتر مختاری .543
داروخانه دکتر مددی .544
داروخانه دکتر مرتضی جلالی .545
داروخانه دکتر مرتضی والا .546
داروخانه دکتر مروستی .547
داروخانه دکتر مژگان رحیمی .548
داروخانه دکتر مسعود رمضانی .549
داروخانه دکتر مسعود فلسفی .550
داروخانه دکتر مسعود محققی .551
داروخانه دکتر معین زاده .552
داروخانه دکتر معینی .553
داروخانه دکتر مغیثی .554
داروخانه دکتر مکرمی .555
داروخانه دکتر منتظری .556
داروخانه دکتر منصور امامی .557
داروخانه دکتر منصور خرسند .558
داروخانه دکتر منصور محمودیان .559
داروخانه دکتر منعم .560
داروخانه دکتر منوچهری .561
داروخانه دکتر موسوی .562
داروخانه دکتر مهتاب ابراهیمی .563
داروخانه دکتر مهدی مستعلی .564
داروخانه دکتر مهرداد محرابی .565
داروخانه دکتر مهری روح افزا .566
داروخانه دکتر میرگلی .567
داروخانه دکتر مینا شعفی .568
داروخانه دکتر مینو محبوبی .569
داروخانه دکتر نائینی .570
داروخانه دکتر نارنج کار .571
داروخانه دکتر نازنین بهروزین .572
داروخانه دکتر ناصر رضوانی .573
داروخانه دکتر ناصری .574
داروخانه دکتر نجف امیرزاده .575
داروخانه دکتر نجم الدین حاجی سیدحسنی .576
داروخانه دکتر نرگس عبدلی .577
داروخانه دکتر نسرین احمدی‌ .578
داروخانه دکتر نسرین امیری .579
داروخانه دکتر نظرلی .580
داروخانه دکتر نقش تبریزی .581
داروخانه دکتر نگار تقوی .582
داروخانه دکتر نوازی .583
داروخانه دکتر نوشین مایلی .584
داروخانه دکتر نیره حبیبی .585
داروخانه دکتر وارسته .586
داروخانه دکتر والی .587
داروخانه دکتر وحید مرشد زاده ‌نائینی‌ .588
داروخانه دکتر ولایی .589
داروخانه دکتر هادی دوستدار .590
داروخانه دکتر هاشم زاده .591
داروخانه دکتر هاله زاهدی .592
داروخانه دکتر هاله عظیمی .593
داروخانه دکتر هداوندخانی .594
داروخانه دکتر هرمز جباری .595
داروخانه دکتر هما گولانی .596
داروخانه دکتر همایون سلیمانی .597
داروخانه دکتر یوسف زاده .598
داروخانه دکتر یوسف یعقوب زاده .599
داروخانه دکتر یونس نیک راد .600
داروخانه دکترشهیدی تبار .601
داروخانه دکترصالحی سورمقی .602
داروخانه دكتر آتیکه سادات آل احمد .603
داروخانه دكتر امیرشروان خلخالی (فرمانیه) .604
داروخانه دكتر رمضان رادمنش‌ .605
داروخانه دیباجی .606
داروخانه ذاکر .607
داروخانه رازک .608
داروخانه رازی .609
داروخانه رازی .610
داروخانه رازی - مرکزی .611
داروخانه راسل .612
داروخانه راه آهن .613
داروخانه رخشا .614
داروخانه رز .615
داروخانه رسالت ( رویال تهران ) .616
داروخانه رشد .617
داروخانه رشید .618
داروخانه رضا .619
داروخانه رضایی .620
داروخانه رضویه .621
داروخانه روژینا .622
داروخانه روشن .623
داروخانه روناس .624
داروخانه رویال .625
داروخانه رها .626
داروخانه رهبر .627
داروخانه ری .628
داروخانه ریحان .629
داروخانه زر .630
داروخانه زرین .631
داروخانه زعفرانیه‌ .632
داروخانه زکریای رازی .633
داروخانه زمان .634
داروخانه زمزم .635
داروخانه زوفا .636
داروخانه زهره نو .637
داروخانه ساحل .638
داروخانه سارا .639
داروخانه سالم .640
داروخانه سالم .641
داروخانه سالم .642
داروخانه سامان .643
داروخانه سانترال .644
داروخانه سایانی .645
داروخانه سایه .646
داروخانه سئول .647
داروخانه سباء .648
داروخانه سبحان .649
داروخانه سبز .650
داروخانه سبلان (شهیری) .651
داروخانه سپاهان .652
داروخانه سپند .653
داروخانه سپهر .654
داروخانه سپهری .655
داروخانه سپید .656
داروخانه ستاره .657
داروخانه ستایش .658
داروخانه سجاد .659
داروخانه سجاد قلهک .660
داروخانه سدروس .661
داروخانه سرگران .662
داروخانه سرو .663
داروخانه سروستان .664
داروخانه سعادت آباد .665
داروخانه سعادتمند .666
داروخانه سعادتمند .667
داروخانه سعیده .668
داروخانه سقراط .669
داروخانه سلامت ابوریحان .670
داروخانه سلامت بخش .671
داروخانه سلامت خواه .672
داروخانه سلمان .673
داروخانه سلیمانیه .674
داروخانه سمن .675
داروخانه سمنگان .676
داروخانه سودمند .677
داروخانه سورنا .678
داروخانه سوره .679
داروخانه سوم شعبان - تامین اجتماعی .680
داروخانه سهروردی .681
داروخانه سهند .682
داروخانه سهیل .683
داروخانه سهیلا .684
داروخانه سیب .685
داروخانه سیبویه .686
داروخانه سید کاظم مرتضوی .687
داروخانه سیزده آبان .688
داروخانه سیف .689
داروخانه سیما .690
داروخانه سیماب .691
داروخانه سینا - مرکزی .692
داروخانه سینوهه .693
داروخانه شادباش .694
داروخانه شادمان .695
داروخانه شادمهر .696
داروخانه شافع .697
داروخانه شاندیز .698
داروخانه شاه تره - مرکزی .699
داروخانه شاهپور - مرکزی .700
داروخانه شاهد .701
داروخانه شاهسوارانی .702
داروخانه شاهین .703
داروخانه شایا .704
داروخانه شایان پارسیان .705
داروخانه شبانه روزی آتی ساز شرق .706
داروخانه شبانه روزی آزادی .707
داروخانه شبانه روزی آفریقا .708
داروخانه شبانه روزی آیت اله طالقانی .709
داروخانه شبانه روزی ابوذر .710
داروخانه شبانه روزی اسكندر .711
داروخانه شبانه روزی امید .712
داروخانه شبانه روزی ایثار .713
داروخانه شبانه روزی بوعلی .714
داروخانه شبانه روزی بیدار .715
داروخانه شبانه روزی بیست و نه فروردین .716
داروخانه شبانه روزی پاسداران .717
داروخانه شبانه روزی پرچم .718
داروخانه شبانه روزی تابش .719
داروخانه شبانه روزی تک پاسداران .720
داروخانه شبانه روزی جلال آل احمد .721
داروخانه شبانه روزی حقیقت فرد .722
داروخانه شبانه روزی حکیم شرق .723
داروخانه شبانه روزی دکتر انتخابی .724
داروخانه شبانه ‌روزی ‌رونـاس‌ .725
داروخانه شبانه روزی سبا زعفرانیه .726
داروخانه شبانه روزی سپهران .727
داروخانه شبانه روزی ستارخان .728
داروخانه شبانه روزی ستاره .729
داروخانه شبانه روزی سرسبز .730
داروخانه شبانه روزی سعیدلو .731
داروخانه شبانه روزی شهبازی .732
داروخانه شبانه روزی شهید کاظمی .733
داروخانه شبانه روزی صاحبقرانیه .734
داروخانه شبانه روزی فارابی .735
داروخانه شبانه روزی فارس .736
داروخانه شبانه روزی فردوسی .737
داروخانه شبانه روزی قانون .738
داروخانه شبانه روزی قلهک .739
داروخانه شبانه روزی لشگرک .740
داروخانه شبانه روزی معین .741
داروخانه شبانه روزی ولیعصر .742
داروخانه شبانه روزی یاسان .743
داروخانه شبانه روزی یوسف زاده .744
داروخانه شباهنگ .745
داروخانه شبنم .746
داروخانه شرکت نفت .747
داروخانه شروین .748
داروخانه شریعت رضوی - تامین اجتماعی .749
داروخانه شفا .750
داروخانه شفا .751
داروخانه شفا .752
داروخانه شفابخش .753
داروخانه شفایحیاییان - تامین اجتماعی .754
داروخانه شفایی .755
داروخانه شقایق .756
داروخانه شقایق نارمک .757
داروخانه شکوه .758
داروخانه شکیب .759
داروخانه شمس‌ .760
داروخانه شمس آباد .761
داروخانه شمیران .762
داروخانه شمیران نو .763
داروخانه شمیم .764
داروخانه شهاب .765
داروخانه شهدای گمنام - خیریه .766
داروخانه شهدای لرزاده - خیریه .767
داروخانه شهدای یافت آباد - دانشگاه علوم پزشکی ایران .768
داروخانه شهر ری .769
داروخانه شهرآذر .770
داروخانه شهرآرا .771
داروخانه شهران .772
داروخانه شهرزیبا .773
داروخانه شهرک راه آهن .774
داروخانه شهریار .775
داروخانه شهریار .776
داروخانه شهید شوریده .777
داروخانه شهید فهمیده .778
داروخانه شهید هاشمی نژاد .779
داروخانه شهیداشرفی اصفهانی - دانشگاه شهیدبهشتی .780
داروخانه شهیداکبرآبادی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - تامین اجتماعی .781
داروخانه شهیدان .782
داروخانه شهیداندرزگو (بازرگانان) .783
داروخانه شهیدصدر - خیریه .784
داروخانه شهیدفیاض بخش - تامین اجتماعی .785
داروخانه شهیدکلانتری - وزارت راه و ترابری .786
داروخانه شهیدلواسانی ( تامین اجتمایی ) .787
داروخانه شهیدی .788
داروخانه شهین اکبری .789
داروخانه شیرخورشیدی .790
داروخانه صبا .791
داروخانه صداقت .792
داروخانه صدر (به آفرین) - تامین اجتماعی .793
داروخانه صدف .794
داروخانه صفیر .795
داروخانه صنوبر .796
داروخانه ضرابیان .797
داروخانه طالقانی .798
داروخانه طالقانی .799
داروخانه طرشت .800
داروخانه طرفه .801
داروخانه طسوج .802
داروخانه طلایه .803
داروخانه طلوع .804
داروخانه طور .805
داروخانه طوس .806
داروخانه ظفر .807
داروخانه عادل .808
داروخانه عادل .809
داروخانه عارف .810
داروخانه عباسی .811
داروخانه عدالت .812
داروخانه عطار .813
داروخانه علامه .814
داروخانه علی زاده .815
داروخانه عماد .816
داروخانه عمار .817
داروخانه عینی .818
داروخانه عیوض راده .819
داروخانه غرب تهران .820
داروخانه غزالی .821
داروخانه فائقه .822
داروخانه فارابی - تامین اجتماعی .823
داروخانه فاراد .824
داروخانه فارما .825
داروخانه فاریا .826
داروخانه فاطمی .827
داروخانه فجر .828
داروخانه فداییان اسلام .829
داروخانه فدرا .830
داروخانه فرات .831
داروخانه فراز .832
داروخانه فرانس پاستور .833
داروخانه فرجام .834
داروخانه فرحزاد .835
داروخانه فرحناز .836
داروخانه فرخ .837
داروخانه فرد .838
داروخانه فرشته .839
داروخانه فرشته (اعلمی) .840
داروخانه فرمان فرمایان .841
داروخانه فرناز .842
داروخانه فروتن .843
داروخانه فروردین .844
داروخانه فروهر .845
داروخانه فرهاد .846
داروخانه فرهنگیان ( باهنر) .847
داروخانه فرهنگیان مرکزی تهران .848
داروخانه فرهود .849
داروخانه فریده یوسف نیا .850
داروخانه فلمینگ .851
داروخانه فوژان .852
داروخانه فوکا .853
داروخانه فیروزآبادی - دانشگاه ایران - تامین اجتماعی .854
داروخانه فیروزگر .855
داروخانه فیروزه .856
داروخانه فیروزه نو .857
داروخانه قائم .858
داروخانه قدر .859
داروخانه قدس .860
داروخانه قدس .861
داروخانه قصرالدشت .862
داروخانه قلب تهران - تامین اجتماعی .863
داروخانه قهرمانی .864
داروخانه قیطریه ( مرکزی ) .865
داروخانه کاج .866
داروخانه کاسپین .867
داروخانه کامو میل .868
داروخانه کخ .869
داروخانه کرمان .870
داروخانه کریستال .871
داروخانه کریم خان زند .872
داروخانه کمال ( نوبهار ) .873
داروخانه کمیل .874
داروخانه کوانتوم .875
داروخانه کودکان تهران .876
داروخانه کوروش .877
داروخانه کوشا .878
داروخانه کوه نور .879
داروخانه کوی دانشگاه .880
داروخانه کوی گلستان .881
داروخانه کیان .882
داروخانه کیان پارس .883
داروخانه کیانا .884
داروخانه کیمیا .885
داروخانه کیمیا پارس .886
داروخانه کیمیاگر .887
داروخانه کیوان .888
داروخانه کیهان .889
داروخانه كاشانک .890
داروخانه گاندی .891
داروخانه گرجی .892
داروخانه گرجی زاده .893
داروخانه گرگان .894
داروخانه گلدسته .895
داروخانه گلستان .896
داروخانه گلستان ( نیروی دریایی ارتش ) .897
داروخانه گلشن دوست .898
داروخانه گیتی .899
داروخانه لادن .900
داروخانه لاله .901
داروخانه لاهه .902
داروخانه لایت هاوس .903
داروخانه لبافی نژاد ( تامین اجتماعی ) .904
داروخانه لقمان .905
داروخانه لقمان حکیم - مسمومیت .906
داروخانه ماد .907
داروخانه مادران .908
داروخانه مالک اشتر .909
داروخانه مانا .910
داروخانه ماه .911
داروخانه ماهان .912
داروخانه مبعث .913
داروخانه متروپل .914
داروخانه مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران .915
داروخانه مجیدیه .916
داروخانه محمدی .917
داروخانه مخصوص .918
داروخانه مداوا .919
داروخانه مداین .920
داروخانه مدیریت .921
داروخانه مردم .922
داروخانه مرکز پزشکی 15 خزداد .923
داروخانه مرکز طبی کودکان - تامین اجتماعی .924
داروخانه مرکزی - تهران .925
داروخانه مرکزی پاکان .926
داروخانه مرکزی جمالزاده .927
داروخانه مرکزی دولت .928
داروخانه مرکزی رودکی .929
داروخانه مرکزی شهرک .930
داروخانه مرکزی صداقت .931
داروخانه مرکزی مرزداران .932
داروخانه مرکزی نوید .933
داروخانه مرکزی نیاوران .934
داروخانه مرکزی ونک .935
داروخانه مرمر .936
داروخانه مروستی .937
داروخانه مروستی .938
داروخانه مرهم .939
داروخانه مسیح دانشوری .940
داروخانه مشاور .941
داروخانه مصدق .942
داروخانه معاصر .943
داروخانه معیری - تامین اجتماعی .944
داروخانه مفید .945
داروخانه مقدم .946
داروخانه مقدم .947
داروخانه مکتب الزهرا .948
داروخانه ملاصدرا .949
داروخانه ملت .950
داروخانه ملک .951
داروخانه ملودی .952
داروخانه ملیکا .953
داروخانه منتخب طاهر .954
داروخانه منشور نور .955
داروخانه منظوری .956
داروخانه مولوی .957
داروخانه مونا .958
داروخانه مهدیه .959
داروخانه مهر .960
داروخانه مهر آئین .961
داروخانه مهر ساعلی .962
داروخانه مهرآباد .963
داروخانه مهراد .964
داروخانه مهراد .965
داروخانه مهرافزا .966
داروخانه مهران .967
داروخانه مهرانیان .968
داروخانه مهرداد .969
داروخانه مهرداد نو .970
داروخانه مهردرسا .971
داروخانه مهرگان .972
داروخانه مهرگان نو .973
داروخانه مهرگانان .974
داروخانه مهستان .975
داروخانه مهشید .976
داروخانه مهیار .977
داروخانه مهینی .978
داروخانه میر .979
داروخانه میرآفتابی .980
داروخانه میرآقایی .981
داروخانه میرحبیبی .982
داروخانه میرداماد .983
داروخانه میرزاکوچک خان - تامین اجتماعی .984
داروخانه میزان .985
داروخانه میعاد .986
داروخانه میعاد .987
داروخانه میلاد .988
داروخانه میلاد نور .989
داروخانه میمنت .990
داروخانه مینا .991
داروخانه مینو .992
داروخانه نادر .993
داروخانه نادر .994
داروخانه نادرشاه .995
داروخانه نادری .996
داروخانه نارمک - مرکزی .997
داروخانه نارنجستان .998
داروخانه نارون .999
داروخانه ناروند .1000
داروخانه نامی .1001
داروخانه ناهید .1002
داروخانه نبرد - مرکزی .1003
داروخانه نبض .1004
داروخانه نجات .1005
داروخانه نجمیه .1006
داروخانه نخل .1007
داروخانه ندا چیذر .1008
داروخانه نصر .1009
داروخانه نقی زاده (‌فروزان‌) .1010
داروخانه نگین تجریش .1011
داروخانه نمونه .1012
داروخانه نواب .1013
داروخانه نوبل .1014
داروخانه نوبنیاد ( دکتر موسوی ) .1015
داروخانه نوبهار .1016
داروخانه نور .1017
داروخانه نورافشار .1018
داروخانه نوژن .1019
داروخانه نوید .1020
داروخانه نوین .1021
داروخانه نوین ونک .1022
داروخانه نیرسینا .1023
داروخانه نیروبخش .1024
داروخانه نیک .1025
داروخانه نیکان .1026
داروخانه نیکسار .1027
داروخانه نیلسا .1028
داروخانه نیلو .1029
داروخانه نیلوفر .1030
داروخانه نیما .1031
داروخانه وثوق .1032
داروخانه وجدان .1033
داروخانه وحید .1034
داروخانه وصال .1035
داروخانه وفا .1036
داروخانه ولنجک .1037
داروخانه ولی اله - خیریه .1038
داروخانه ولی عصر .1039
داروخانه ولی عصر .1040
داروخانه ولی عصر .1041
داروخانه ولی عصر - مرکزی .1042
داروخانه ویلاشهر .1043
داروخانه ویولا .1044
داروخانه هاشمی نو .1045
داروخانه هامون .1046
داروخانه هجرت .1047
داروخانه هخامنش .1048
داروخانه هدی .1049
داروخانه هروی .1050
داروخانه هستی .1051
داروخانه هشترودیان .1052
داروخانه هفت تیر .1053
داروخانه هلال احمر .1054
داروخانه هلال احمر - شهرری .1055
داروخانه هلند .1056
داروخانه هلیا .1057
داروخانه هنگام .1058
داروخانه یاس .1059
داروخانه یکتا .1060
داروخانه یلدا .1061
داروخانه یوسف آباد .1062
برای مشاهده اطلاعات تماس مراکز درمانی ، روی نام آنها کلیک کنید **    
برای دسترسی به اطلاعات سایر مراکز درمانی، به گزینه جستجوی مرکز درمانی در صفحه اصلی مراجعه فرمایید    
   

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com