دکتر خسرو خطیبی Dr Khosrow Khatibi :نام و نام خانوادگی
جراح > جراح و متخصص زنان و زایمان :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
میدان فاطمی، نبش خیابان بیستون، ساختمان لئون، طبقه دوم :آدرس مطب
88950762، 88970613 :تلفن مطب
چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه :روز
9-12 15-18 9-12 9-12 15-18 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش
مشخصات مرکز درمانی اول:
بیمارستان مهر Mehr Hospital :نام مرکز درمانی
88960081-9 :تلفن
تهران، وليعصر، خیابان زرتشت غربي، بیمارستان مهر :آدرس
بیمه آتیه سازان حافظ   بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه بانک ها   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه شهرداری   بیمه ملت   بیمه پارسیان   بیمه کمک رسان ایران (SOS)    :بیمه های طرف قرارداد
مشخصات مرکز درمانی دوم:
درمانگاه بیمارستان مهر :نام مرکز درمانی
88982000 :تلفن
تهران، ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، بیمارستان مهر :آدرس
سه شنبه شنبه :روز
8-10 8-12 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش