دکتر فرهاد پورآزادی Dr Farhad Pourazadi :نام و نام خانوادگی
جراح > جراح و متخصص ارتوپدی :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان کاج، نبش خیابان 16، ساختمان کاج، طبقه 4 :آدرس مطب
22367618 :تلفن مطب
چهار شنبه دو شنبه یکشنبه :روز
16-20 16-20 16-20 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش