دکتر منوچهر قارونی Dr Manouchehr Gharouni :نام و نام خانوادگی
متخصص > متخصص قلب و عروق :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
تهران ، خیابان فاطمي غربي روبروي سفارت پاکستان شماره 274 :آدرس مطب
66420836 :تلفن مطب
چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه :روز
15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش
مشخصات مرکز درمانی اول:
بیمارستان آبان Aban Hospital :نام مرکز درمانی
88902150-2 :تلفن
تهران، كريم خان زند، خیابان شهید عضدي جنوبی، پلاک 86، بیمارستان آبان :آدرس
بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه میهن   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد
مشخصات مرکز درمانی دوم:
بیمارستان امیر اعلم Amir Alam Hospital :نام مرکز درمانی
66701768 ، 66703789 :تلفن
خیابان سعدی شمالی ، پایین تر از دروازه دولت :آدرس
بیمه ایران    :بیمه های طرف قرارداد