بیمارستان پاستور نو Pastorno Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
88734551-7 :تلفن
خیابان شهید قصیر ، نبش خیابان هشتم، بیمارستان پاستور نو
:آدرس
توضیحات :

بيمارستان پاستور نو در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1353 با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس و در حال حاضر 60 تخت داير دارد. تخصصهای موجود در بيمارستان پاستور نو عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی، Post CCU، CCU، ICU.

بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه میهن   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد