بیمارستان شهید رجایی Shahid Rajae Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
23921 :تلفن
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای نیایش، بیمارستان شهید رجایی
:آدرس
http://www.rhc.ac.ir :وب سایت
info@rhc.ac.ir :ایمیل
قلب و عروق :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :

بیمارستان قلب شهید رجائی در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1352با ظرفیت 430 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 572 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ اورژانس ، ICU ، CCU ، Post CCU

بیمه پارسیان   بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه تامین اجتماعی   بیمه خدمات درمانی   بیمه دانا   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه میهن   بیمه نیروهای مسلح    :بیمه های طرف قرارداد