بیمارستان آزادی Azadi Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
۶۶٠٠١١٢٧ :تلفن
تهران ، خيابان آزادي ، نبش خيابان ميمنت
:آدرس
توضیحات :

بيمارستان آزادی در منطقه ۵ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349 با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 118 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ ICU , CCU

بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه میهن   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه پاسارگاد   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد