بیمارستان کیان Kian Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
22261818 ، 22266564 :تلفن
تهران ، خیابان قلهک، نرسیده به دوراه قلهک، پلاک 1428، بیمارستان کیان
:آدرس
توضیحات :

بيمارستان کیان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349 با ظرفيت 41 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 25 تخت داير دارد.تخصصهای موجود در بيمارستان کیان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ .ICU

بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه معلم   بیمه میهن   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد