بیمارستان کودکان مفید Koodakan Mofid Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
9 - 22227021 :تلفن
خيابان دكتر شريعتي، روبروي حسينيه ارشاد ، بیمارستان کودکان مفید
:آدرس
http://mch.sbmu.ac.ir :وب سایت
mch@sbmu.ac.ir :ایمیل
توضیحات :

بیمارستان کودکان مفید در سال۱۳۵۳، در مساحتی حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع توسط بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی ساخته و با ریاست دکتر حبیب‌الله مفید افتتاح شد. سپس به وزارت بهداشت واگذار شد و در تیرماه سال ۱۳۶۵، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت‌.
بیمارستان مفید دارای بخش‌های داخلی‌، جراحی عمومی‌، ORT (مایع درمانی خوراکی‌)، CSR جهت عمل جراحی نوزادان و اطفال‌، اتاق عمل و ICU است.
هم‌چنین درمانگاه عمومی و درمانگاه‌های تخصصی اعصاب اطفال‌، چشم پزشکی اطفال‌، جراحی اطفال‌، نوزادان‌، دندان‌پزشکی‌، اتاق شیر، آزمایشگاه‌، رادیولوژی‌، فیزیوتراپی و الکتروآنسفالوگرافی ( نوار مغزی‌) فعال است‌. 

بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه دانا    :بیمه های طرف قرارداد