بیمارستان بهمن Bahman Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
88575901-10 :تلفن
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن
:آدرس
http://www.bahmanhospital.ir :وب سایت
info@bahmanhospital.com :ایمیل
توضیحات :
ساختمان بیمارستان بهمن در سال 1380 آغاز و در سال 1387 بیمارستان بهمن کار خود را آغاز نمود. بیمارستان بهمن با 120 تخت اسمی و تا 200 تخت قابل افزایش فعال می باشد. بیمارستان بهمن علاوه بر بخشهای تخصصی و پاراکلینیک ها و کلینیک های فوق تخصصی دارای واحدهای پشتیبانی شامل مدیریت فناوری اطلاعات IT، مهندسی پزشکی، مهندسی برق، تاسیسات - ساختمان و مدیریت امورعمومی شامل واحدهای تغذیه، تدارکات، خدمات و انتظامات، مدیریت مالی شامل واحدهای حسابداری، ترخیص و صندوق و همچنین واحد اسناد و مدارک پزشکی و پذیرش، اداره کارگزینی، دبیرخانه، واحد مشاور حقوقی و امور سهامداران، پاویون پزشکان و کتابخانه تخصصی پزشکی می باشد. از واحدهای دیگر این بیمارستان بهداشت محیط، کنترل عفونت و مدیریت کیفی می باشد.
بیمارستان بهمن از جمله بیمارستان های مطرح خصوصی غرب تهران به حساب می آید.

بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه معلم   بیمه پارسیان    :بیمه های طرف قرارداد