بیمارستان محب Moheb Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
9-88644630 :تلفن
تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان لیدا- بیمارستان محب
:آدرس
http://www.mohebhospitals.com :وب سایت
info@mohebhospitals.com :ایمیل
توضیحات :
موسسه درمانی غیر انتفاعی محب
• این موسسه در سال 1382 به منظور حمایت از بیماران تاسیس گردید. موسسه محب ارائه خدمات درمانی با بهترین کیفیت، ولی با هزینه کمتر را هدف قرار داده است تا از این طریق ضمن بالا بردن سطح رضایت بیماران، سهم مهمی در خدمات درمانی کشور ایفا نماید.
• موسسه درمانی غیر انتفاعی محب، با بهره گیری از اساتید بر جسته، متخصصان و کارکنان مجرب و همچنین فراهم نمودن کلیه خدمات پاراکلینیکی در یک مرکز، انجام فرآیندهای تشخیص - درمانی را تسهیل نموده است.
• موسسه محب با نگرش مشارکت بین دو بخش دولتی و خصوصی و بهره گیری از نقاط قوت هر دو بخش بستر مناسبی را جهت ارائه خدمات درمانی مطلوب، فراهم نموده است. چرا که از یک سو با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی، و از سوی دیگر، مدیریت خدمات هتلینگ بخش خصوصی، توانسته است در جلب رضایت بیماران گام موثری بردارد.
• در حال حاضر مشارکت مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد با موسسه محب، زمینه ساز ارائه خدمات درمانی مطلوبی در سطح بهداشت و درمان کشور شده است. به نحوی که موفق به دریافت بالاترین نشان جایزه ملی بهره¬وری و تعالی سازمانی در بخش سلامت، اخذ جایزه مدیریت سبز و انتخاب واحد خدماتی نمونه برتر از موسسه استاندارد گردیده است.
بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه بانک ها   بیمه تامین اجتماعی   بیمه توسعه   بیمه خدمات درمانی   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه شهرداری   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه نیروهای مسلح   بیمه پارسیان    :بیمه های طرف قرارداد