بیمارستان آیت الله کاشانی Ayatollah Kashani Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
55047731 ، 55048832 :تلفن
خزانه بخارایی - فلکه دوم بعثت - ابتدای خیابان سلامت بخش
:آدرس
http://www2.darmantehran.sso.ir/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1144.52 :وب سایت
توضیحات :

بيمارستان آیت الله کاشانی درمنطقه ۱۶ شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1342 با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 154 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ چشم پزشکی ٬ CCU , Post CCU .

 

بیمه تامین اجتماعی    :بیمه های طرف قرارداد