انجمن علمی راینولوژی ایران
تهران / تهران :استان / شهرستان
88979101 :تلفن
خيابان کارگر شمالي (اميد آباد) - بعد از خيابان فاطمي- نرسيده به پمپ بنزين -پلاک1637 - طبقه دوم جنوبي
:آدرس
http://www.iranianrhinologicsociety.net :وب سایت
info@iranianrhinologicsociety.ne :ایمیل
توضیحات :

- رئیس انجمن دکتر سعید عباس زاده