بیمارستان آرش Arash Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
77883284-7 :تلفن
بزرگراه رسالت - خيابان شهيد باغدارنيا - جنب كلانتري 126 - نبش كوچه 162 شهيد عبدالمجيد- بیمارستان آرش
:آدرس
hosp_arash@tums.ac.ir :ایمیل
زنان و زایمان :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :

بيمارستان آرش در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350با ظرفيت 105 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 41 تخت داير دارد.مساحت زمين بيمارستان اصلي4590 متر مربع با زير بناي حدود 12000 متر مربع بوده و داراي بخش هاي ICU ، جراحي زنان و زايمان ، لاپاراسكوپي ، جراحي عمومي ، نوزادان ، داروخانه ، آزمايشگاه باليني ، پاتولوژي و كتابخانه و .... مي باشد.
در سال 1370 به دليل كمبود فضاي فيزيكي و با توجه به شرايط خاص منطقه و افزايش جمعيت و عدم وجود بيمارستان دولتي ديگر در محل، طي توافق بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و بنياد مستضعفان و جانبازان طرح توسعه بيمارستان به تصويب رسيد و ساختمان جديد در 5 طبقه احداث كه در حال حاضر فاز اول و دوم ساختمان به زير بناي 8000 متر مربع به اتمام رسيده از مردادماه سال 1383 آماده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته و فعاليت خود را شروع نموده است.
از سال 1370 بيمارستان براي ادامه فعاليت خود به پلي‌كلينيك شهيد اخوت كه داراي1200 متر مربع زمين و 2200متر مربع زير بنا در دو طبقه انتقال و به فعاليت خود تا راه اندازي بيمارستان جديد ادامه مي‌دهد.