بیمارستان مادران Madaran Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
88751414 ، 88751477 :تلفن
تهران ، خیابان شهيد بهشتي ، ميدان تختي ، خیابان شهید خلیل حسینی، کوچه آریا وطنی، بیمارستان مادران
:آدرس
زنان و زایمان :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :
بیمارستان مادران وابسته به بخش خصوصی می باشد.
بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه میهن   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد