بیمارستان شهریار Shahriar Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
۶۶۸۷۴۷۱۵- ۶۶۸۷۵۰۳۰-۶۶۸۷۵۰۶۵ :تلفن
خیابان آذربایجان، نبش خیابان کارون، بیمارستان شهریار
:آدرس
توضیحات :
بيمارستان شهریار در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفيت 195 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 171 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ، CCU ، ICU
بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه سامان   بیمه سینا   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه میهن   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه پاسارگاد   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد