بیمه آتیه سازان حافظ
23010201 :تلفن
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میر داماد، کوچه آهور، پلاک 31
:آدرس
http://www.atiyehsazan.ir :وب سایت
:توضیحات این شرکت بیمه

شرکت آتیه سازان حافظ، وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی از سال 1380 با هدف ارائه آن دسته از خدمات درمانی که به نوعی خارج از شمول تعهدات بیمه پایه هستند به استناد ماده 6 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و به عنوان کارگزار آن سازمان به منظور اجرای بخشی از وظیفه ذاتی سازمان بیمه خدمات درمانی کشور  تاسیس شد.