بیمه نیروهای مسلح
http://www.sakhad.ir :وب سایت
:توضیحات این شرکت بیمه
سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح در تاريخ 1351/12/27 در وزارت دفاع وقت بمنظور تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران ، همافران ، درجه داران كادر ثابت و وظيفه ، افراد كادر ثابت و همرديفان و غير نظاميان رسمي ارتش و ژاندارمري كشور همچنين افسران و همافران و كارمندان بازنشسته و عائله درجه يك آنان و مستمري بگيران تاسيس و بر طبق اساسنامه‌اي كه پس از بررسي در كميسيونهاي دارايي و دفاع به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد اداره مي گرديد .

سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تامين خدمات درماني کارکنان،بازنشستگان،وظيفه بگيران و عائله تحت تکفل و مستمري بگيران نيروهاي مسلح رابر عهده داشته و خدمت به اين قشر فداکار و جان برکف و تامين سلامت آنان را افتخار خود مي داند.

در تاريخ 28/5/1368 و متعاقب تشكيل و تصويب وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مجلس شوراي اسلامي تشكيل سازمان واحدي بنام سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح تعيين شد كه پس از تدوين اساسنامه جديد سازمان تامين خدمات درماني علاوه بر مشمولين نيروها ، سازمانها و نهادهاي مشروحه زير اعم از كادر ثابت و پيماني بسيج ويژه و بازنشسته و وظيفه‌بگيران و مستمري ‌بگيران و عائله تحت تكفل آنها تحت پوشش سازمان قرار گرفتند .
الف – سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران
ب- ارتش جمهوري اسلامي ايران
پ- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( شامل كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و شهرباني جمهوري اسلامي ايران )
ت- وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به وزارت دفاع
ث- اعضاء ويژه بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com